OFERTA-29/2019/0-001 – Praktykant/stażysta

Nr ref.wew:

OFERTA-29/2019/0-001

Data ważności od:13-02-2019
Data ważności do:14-03-2019
Typ oferty:praktyka/staż
Stanowisko:Praktykant/stażysta
Branża:administracja
Zakres obowiązków:

– wsparcie biura w przygotowaniu dokumentacji,

– wsparcie w uzgadnianiu dokumentów,

– wsparcie w przygotowaniu ofert.

Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Magdalenka
Nazwa firmy/Pracodawcy:

Akana Takana Sp. z o.o. Sp. k.

Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Magdalenka
Kod pocztowy:05-506
Adres:ul. Olchy 60
Sposób aplikacji:Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres biuro@akana.pl z dopiskiem „praktyka”
  

OFERTA-28/2019/2149 – Młodszy Specjalista inżynieryjno – techniczny

Nr ref.wew:

OFERTA-28/2019/2149

Data ważności od:12-02-2019
Data ważności do:14-03-2019
Typ oferty:praca
Stanowisko:Młodszy Specjalista inżynieryjno – techniczny
Branża:administracja
Zakres obowiązków:

– Prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych obowiązków,

– Prowadzenie powierzonych zadań administracyjno-biurowych,Prowadzenie baz danych/wykazów wydawanych dokumentów certyfikacyjnych / dopuszczeniowych,

– Organizacja oraz realizacja nadzoru nad wydawanymi dokumentami certyfikacyjnymi,

– Śledzenie zmian w obszarze norm (Polskich, Europejskich) z zakresu działalności jednostki certyfikującej,

– Upowszechnianie wiedzy z obszaru aktywności zawodowej w formie publikacji i wystąpień publicznych,

– Prowadzenie procesów certyfikacji wyrobów z zakresu dźwiękowych systemów ostrzegawczych (zestawów oraz elementów składowych),

– Realizacja inspekcji zakładowej kontroli produkcji przedmiotowych wyrobów w zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Józefów k/Otwocka
Dodatkowe umiejętności:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
– Wykształcenie wyższe I stopnia,

– Znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, inne języki mile widziane (j. niemiecki, j. rosyjski),

– Umiejętność redagowania pism,

– Skuteczność działania,

– Predyspozycje: umiejętność analitycznego myślenia, komunikowania się, pracy w zespole, aktywnego budowania kultury jakości,

– Dobra znajomość pakietu MS Office.

MILE WIDZIANE:

– Doświadczenie w instytucji o podobnym profilu działalności,

– Doświadczenie związane z funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością.

Nazwa firmy/Pracodawcy:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Józefów k/Otwocka
Kod pocztowy:05-420
Adres:aleja Nadwiślańska 213
Sposób aplikacji:

CV i list motywacyjny należy przesłać na adres: rekrutacja@cnbop.pl

do 14.03. 2019 r. w temacie: oferta_Mł.Specj.inż-tech. DC
  

OFERTA-14/2019/1761-904 – Referent do spraw: do spraw organizacyjnych

Nr ref.wew:OFERTA-14/2019/1761-904
Data ważności od:14-01-2019
Data ważności do:28-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Referent do spraw: do spraw organizacyjnych
Branża:administracja / asysta
Zakres obowiązków:– obsługa Kancelarii Ogólnej i sekretariatu Komendy,
– dekretowanie pism i dbanie o sprawny przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi Komendy
– prowadzenie rejestru korespondencji wchodzącej i wychodzącej oraz telefonicznej i poczty elektronicznej
– redagowanie pism i przygotowywanie korespondencji okolicznościowej
– prowadzenie dokumentacji związanej z podróżami służbowymi- przygotowanie delegacji, poleceń wyjazdów
– prowadzenie kalendarza spotkań kierownictwa komendy
– przygotowywanie narad wewnętrznych, zewnętrznych
– aktywny udział w organizacji przedsięwzięć, uroczystości na terenie działania komendy
Kraj:POLSKA
Województwo:WIELKOPOLSKIE
Miejscowość:Poznań

 

Dodatkowe umiejetnosci:WYMAGANIA NIEZBĘDNE
– Wykształcenie: średnie
– doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy na podobnym stanowisku, o podobnym zakresie zadań
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
– dobra organizacja i dyscyplina pracy
– samodzielność w działaniu
– umiejętność pracy pod presją czasu

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Kraj:POLSKA
Województwo:WIELKOPOLSKIE
Miejscowość:Poznań
Kod pocztowy:61248
Adres:Bobrzańska 6a

 

Sposób aplikacji:– Dokumenty należy złożyć do: 28.01.2019
– Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
– Miejsce składania dokumentów:
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
– ul.Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań z dopiskiem “NABÓR-PK”
Link do strony rekrutacji:https://nabory.kprm.gov.pl/wielkopolskie/poznan/referent,40795

 

OFERTA-14/2019/1766-906 – Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Nr ref.wew:OFERTA-14/2019/1766-906
Data ważności od:14-01-2019
Data ważności do:25-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Branża:ppoż
Zakres obowiązków:– realizacja działań prewencyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym okresowych przeglądów sprzętu i pomieszczeń,
– opracowywanie dokumentów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
– analiza stanu ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonowania Spółki,
– inicjowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie
– konsultowanie pod względem ppoż dokumentacji dotyczącej przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych realizowanych na rzecz TW,
– współudział w częściowych i końcowych odbiorach nowo budowanych obiektów i wykonywanych prac modernizacyjnych oraz remontowych,
udział w komisjach ds. badania przyczyn powstania pożaru,
przygotowywanie analiz ppoż,
prowadzenie szkoleń i organizowania ćwiczeń z zakresu ppoż.
Co oferuje:– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
– pracę w godzinach 7.00-15.00;
– świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
– opiekę medyczną, dostęp do karnetów sportowych oraz ubezpieczenia na życie,
– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:– wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
– 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową,
– doświadczenie w tworzeniu dokumentów z zakresu prewencji pożarowej,
– kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia dorosłych,
– bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– ukończone kursy: konserwatorów gaśnic oraz obsługi systemów sygnalizacji pożarowej,
– prawo jazdy kat. B,
– obsługi programów MS Word, MS Excel, MS Outlook, AutoCad na poziomie dobrym,
– wysoki poziom myślenia analitycznego oraz etyki zawodowej,
– umiejętności w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Wymagane doświadczenie:3 (lata)

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Opis firmy:Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, poszukuje kandydata do pracy w Wydziale BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:01-232
Adres:ul. Siedmiogrodzka 20

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.praca.pl/specjalista-ds-ochrony-przeciwpozarowej_2258091.html?rf=jooble
Link do strony rekrutacji:https://www.praca.pl/specjalista-ds-ochrony-przeciwpozarowej_2258091.html?rf=jooble

 

OFERTA-15/2019/1771-908 – Specjalista ds. BHP i P.POŻ

Nr ref.wew:OFERTA-15/2019/1771-908
Data ważności od:14-01-2019
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. BHP i P.POŻ
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– monitorowanie warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP i PPOŻ;
– tworzenie standardów BHP i PPOŻ, udział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur;
– prowadzenie szkoleń podnoszących świadomość pracowników w zakresie BHP i PPOŻ.
Co oferuje:– UMOWĘ NA ½ ETATU
– odpowiedzialną pracę z koniecznością podejmowania samodzielnych decyzji w prężnie rozwijającej się firmie;
– możliwość dalszego rozwoju zawodowego;
– udział w interesujących projektach.
Kraj:POLSKA
Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość:Olsztyn
Dodatkowe umiejetnosci:– wykształcenia wyższego kierunkowego BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP;
– uprawnienia do pełnienia funkcji specjalisty ds. BHP zgodne z wymogami prawnymi (w tym dotyczące stażu pracy w służbach BHP);
– uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej;
– bardzo dobrej znajomość przepisów BHP i PPOŻ odnoszących się do procesów produkcyjnych;
– wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, w tym egzekwowanie ustaleń;
– umiejętność obsługi komputera;
– prawo jazdy kat. B

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:INDYKPOL S.A.
Kraj:POLSKA
Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość:Olsztyn
Kod pocztowy:10 – 370
Adres:Jesienna

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-i-p-poz-olsztyn,oferta,6583061
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-i-p-poz-olsztyn,oferta,6583061

 

OFERTA-11/2019/1747-900 – Referent w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie

Nr ref.wew:OFERTA-11/2019/1747-900
Data ważności od:11-01-2019
Data ważności do:25-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Referent w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
Branża:administracja / asysta
Zakres obowiązków:– przygotowywanie i wystawianie tytułów wykonawczych do właściwych organów egzekucyjnych z zakresu decyzji wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym,
– monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
– sporządzanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużnika,
– zgłaszanie wierzytelności sędziemu komisarzowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania upadłościowego i naprawczego,
– pisanie powództw przeciwegzekucyjnych, skarg na czynności komornika sądowego,
– współpraca z sądowymi organami egzekucyjnymi w przypadku prowadzenia postępowania egzekucji cywilnej,
– przyjmowanie interesantów.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Kraków

 

Dodatkowe umiejetnosci:WYMAGANIA NIEZBĘDNE
– Wykształcenie: wyższe
– znajomość przepisów związanych z działalnością inspekcji,
– znajomość procedury egzekucyjnej w administracji oraz sądowej procedury egzekucyjnej,
– umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
– znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi, o finansach publicznych, prawo upadłościowe i naprawcze.
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
– doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej na podobnym stanowisku
– samodzielność,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole,
– silna motywacja osobista

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Kraków
Kod pocztowy:31-201
Adres:ul. Bratysławska 5

 

Sposób aplikacji:Dokumenty należy złożyć do: 25.01.2019
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Bratysławska 5
31-201 Kraków
z dopiskiem “oferta pracy – referent Wydział Prawny”
Link do strony rekrutacji:https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/krakow/referent,40716

 

OFERTA-10/2019/1726-893 – Starszy specjalista do spraw: łączności i informatyki

Nr ref.wew:OFERTA-10/2019/1726-893
Data ważności od:10-01-2019
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Starszy specjalista do spraw: łączności i informatyki
Branża:ppoż
Zakres obowiązków:– Utrzymanie systemów łączności przewodowej w KW PSP w Opolu oraz bezprzewodowej w jednostkach organizacyjnych PSP i OSP woj. opolskiego. Wspólne z przedstawicielami tych jednostek ustalanie optymalnej konfiguracji systemów łączności oraz dokonywanie niezbędnych napraw możliwych do wykonania we własnym zakresie. Uzgadnianie z przedstawicielami innych służb (np. pogotowie, Policja, WBiZK OUW) zasad współpracy w ramach sieci radiowych. Planowanie, proponowanie oraz opiniowanie kierunków rozwoju systemów łączności bezprzewodowej w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji radiowo – telefonicznej na terenie woj. opolskiego.
– Utrzymanie w należytym stanie technicznym systemów informatycznych, tj. monitoring wizyjny obiektów KW PSP w Opolu, monitoring pojazdów PSP i OSP woj. opolskiego, radiolinie 13GHz (Ceragon). Planowanie, doskonalenie oraz rozwój tych systemów.
– Dokonywanie czynności związanych z utrzymaniem sieci energetycznej oraz agregatów prądotwórczych i UPS-ów w KW PSP w Opolu w celu zapewnienia ciągłości działania stanowiska kierowania OKW PSP.
– Dokonywanie podstawowych czynności związanych z serwisem komputerów w KW PSP w Opolu .
– Udział w opracowywaniu dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych na systemy telekomunikacyjne.
– Udział w spotkaniach z przedstawicielami firm pracujących w branży telekomunikacyjnej.
– Prowadzenie w KW PSP w Opolu szkoleń z zakresu łączności radiowej dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych PSP woj. opolskiego.
Kraj:POLSKA
Województwo:OPOLSKIE
Miejscowość:Opole

 

Dodatkowe umiejetnosci:WYMAGANIA NIEZBĘDNE
– Wykształcenie: wyższe
– doświadczenie zawodowe : powyżej 1 roku jako pracownik merytoryczny działów łączności, telekomunikacji, elektroniki bądź elektrycznych
– Znajomość zagadnień łączności radiowej
– Znajomość zagadnień elektroenergetycznych w zakresie eksploatacji
– Prawo jazdy kat. „B”
– Umiejętność komunikowania się, współpracy i samodzielnej organizacji pracy
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
– Wykształcenie: średnie średnie lub wyższe techniczne w zakresie łączności, telekomunikacji, elektroniki bądź informatyki
– doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy w pracy z systemami łączności bezprzewodowej, konserwacji sprzętu komputerowego, prac elektroinstalatorskich
– Uprawnienia SEP „E” w zakresie eksploatacji

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:KW PSP w Opolu
Kraj:POLSKA
Województwo:OPOLSKIE
Miejscowość:Opole
Kod pocztowy:45-005
Adres:ul. Budowlanych 1, 45-005

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://nabory.kprm.gov.pl/opolskie/opole/starszy-specjalista,37991
Link do strony rekrutacji:https://nabory.kprm.gov.pl/opolskie/opole/starszy-specjalista,37991

 

OFERTA-11/2019/1740-898 – Inspektor ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej

Nr ref.wew:OFERTA-11/2019/1740-898
Data ważności od:10-01-2019
Data ważności do:09-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inspektor ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– kontrolę stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
– prowadzenie szkoleń BHP,
– przeprowadzanie audytów i bieżących kontroli,
– udział w postępowaniach powypadkowych i sporządzanie dokumentacji,
– koordynowanie szkoleń zawodowych,
– tworzenie instrukcji stanowiskowych.
Co oferuje:– wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
– stałą pracę w stabilnej firmie,
– możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
Kraj:POLSKA
Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość:Kielce

 

Dodatkowe umiejetnosci:– wykształcenie kierunkowe w zakresie BHP,
– uprawnienia inspektora PPOŻ,
– mile widziane doświadczenie w branży BHP w obszarze produkcji,
– znajomość przepisów i wymogów prawnych z zakresu BHP i Kodeksu Pracy,
– znajomość pakietu MS Office,
– prawo jazdy B,
– komunikatywność,
– dodatkowym atutem będzie znajomość systemu zarządzania jakością ( ISO 9001).

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:FCPK Bytów Sp. z o.o.
Kraj:POLSKA
Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość:Kielce
Kod pocztowy:77-100
Adres:ul. Lęborska 26

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-ds-bhp-i-ochrony-przeciwpozarowej-kielce,oferta,6572624
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-ds-bhp-i-ochrony-przeciwpozarowej-kielce,oferta,6572624

 

OFERTA-09/2019/1715-888 – Recepcjonistka/Recepcjonista

Nr ref.wew:OFERTA-09/2019/1715-888
Data ważności od:09-01-2019
Data ważności do:09-02-2019
Typ oferty:praca
Stanowisko:Recepcjonistka/Recepcjonista
Branża:inna
Zakres obowiązków:– Obsługa recepcyjna gości
– Obsługa spotkań i szkoleń
– Zarządzanie salami konferencyjnymi
– Pomoc w przygotowywaniu raportów, zestawień oraz prezentacji
– Organizacja spotkań firmowych i wyjazdów służbowych
– Inne zadania wynikające z bieżącej potrzeby
Co oferuje:– Rozwojową pracę w prestiżowym międzynarodowym Wydawnictwie
– Przyjazną atmosferę w pracy w godzinach 9.00 – 17.00
– Możliwość przychodzenia do pracy z psami ☺
– Dostęp do magazynów wydawanych przez Firmę oraz atrakcyjne rabaty na książki wydawane przez Wydawnictwo Burda Książki
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Dodatkowe umiejetnosci:– Lubisz kontakt z ludźmi i jesteś osobą komunikatywną
– Organizacja jest Twoją mocną strona
– Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
– Posiadasz praktyczną znajomość MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Burda International Poland
Opis firmy:Burda International Poland to jedna z największych międzynarodowych spółek mediowo – technologicznych, która prowadzi swoją działalność w 20 krajach. W Polsce od ponad 25 lat z pasją rozwijamy rynek mediowy, wychodząc naprzeciw ciągle zmieniającym się oczekiwaniom technologicznym i kontentowym odbiorców w każdym wieku.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:02-674
Adres:ul. Marynarska 15

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
http://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=2797761&cfg=01a0cb177bb845929bfd1007a21e044d&fromSkk=1547027420133&ejoId=43674&ejorId=86463&comId=20001381
Link do strony rekrutacji:http://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=2797761&cfg=01a0cb177bb845929bfd1007a21e044d&fromSkk=1547027420133&ejoId=43674&ejorId=86463&comId=20001381

 

OFERTA-09/2019/1718-889 – Inżynier sprzedaży

Nr ref.wew:OFERTA-09/2019/1718-889
Data ważności od:09-01-2019
Data ważności do:09-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inżynier sprzedaży
Branża:marketing / reklama
Zakres obowiązków:– pozyskiwanie nowych klientów;
– realizacja ciekawych projektów;
– reprezentowanie firmy;
– wsparcie klientów.
Co oferuje:– prace w młodym, dynamicznym zespole;
– umowę o pracę;
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia prowadzone przez specjalistów TYCO;
– samochód służbowy, komputer laptop, telefon;
– świadczenia socjalne (opiekę medyczną, świadczenia urlopowe, ubezpieczenie);
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Leoncin
Dodatkowe umiejetnosci:– ukończone studia na uczelni SGSP lub inne studia techniczne;
– mile widziane doświadczenie w branży zabezpieczeń ppoż;
– znajomość pakietu MS Office;
– mile widziana obsługa AutoCAD;
– prawo jazdy kat B.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:FOAMAX
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Leoncin
Kod pocztowy:03-149
Adres:ul. Partyzantów 13

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
http://www.foamax.com.pl/229076239
Link do strony rekrutacji:http://www.foamax.com.pl/229076239

 

OFERTA-14/2019/1764-905 – Ekspert ds. bezpieczeństwa i zapobiegania stratom

Nr ref.wew:OFERTA-14/2019/1764-905
Data ważności od:09-01-2019
Data ważności do:09-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Ekspert ds. bezpieczeństwa i zapobiegania stratom
Branża:inna
Zakres obowiązków:Zapewnienie przestrzegania procedur zapobiegania stratom w sklepie. Bieżąca ocena potencjalnych zagrożeń w obszarze zapobiegania stratom i bezpieczeństwa na sklepie. Ocenianie na bieżąco skuteczności wdrażanych środków oraz ich zgodności z przepisami.
Co oferuje:– Dynamiczną i interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– Szeroki pakiet szkoleń na stanowisku pracy
– Duże możliwości rozwoju zawodowego (80 kadry kierowniczej w naszych sklepach pochodzi z awansów wewnętrznych)
– Możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych na inne stanowiska pracy
– Elastyczne godziny pracy (możliwość pracy w weekendy)
– Zniżkę 10 na każdorazowe zakupy w Tesco dla pracowników z 3-miesięcznym stażem pracy w ramach Programu Klientowskiego Clubcard oraz 20 zniżki na posiłki w sieci Bistro
– Dodatkowe świadczenia (bony świąteczne do wysokości 700 zł, bony okolicznościowe na rozpoczęcie roku szkolnego, wyprawka na okoliczność urodzenia dziecka, upominki jubileuszowe za staż pracy)
– Pracę dla osób pełnoletnich w każdym wieku
– Osoby niepełnosprawne są mile widzianymi kandydatami
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Szczecin

 

Dodatkowe umiejetnosci:– Spostrzegawczość i umiejętność szybkiego podejmowanie decyzji
– Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word i MS Excel
– Komunikatywność i zorientowanie na wysoki poziom obsługi klienta
– Umiejętność pracy w zespole
– Zaangażowanie w pracę
– Odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność
– Mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze telewizji przemysłowej lub w ochronie mienia
Nazwa firmy/Pracodawcy:Tesco Polska
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Kraków
Kod pocztowy:30-347
Adres:ul. Kapelanka 56

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.praca.pl/ekspert-ds-bezpieczenstwa-i-zapobiegania-stratom_2253148.html?rf=jooble
Link do strony rekrutacji:https://www.praca.pl/ekspert-ds-bezpieczenstwa-i-zapobiegania-stratom_2253148.html?rf=jooble

 

OFERTA-15/2019/1769-907 – Asysta PPOŻ na statkach

Nr ref.wew:OFERTA-15/2019/1769-907
Data ważności od:09-01-2019
Data ważności do:09-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Asysta PPOŻ na statkach
Branża:inna
Zakres obowiązków:Praca ze strażakami polegająca na kontroli środowiska pracy robotników wykonujących prace gorące.

Do zadań asysty PPOŻ m. in. należy:
• kontrola „zezwoleń na prace” robotników wykonujących prace gorące,
• pomoc w zabezpieczaniu statku przed wybuchem pożaru – obserwacja środowiska pracy robotników;
• przekazywanie straży uwag, nieprawidłowości zaobserwowanych podczas pełnionej służby.
Co oferuje:• Stawka – 11 netto /godz ,
• praca 12/24, możliwość 280 godz,
• umowa zlecenie
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Gdańsk

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:HR Progress
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:03-416
Adres:ul. Wileńska 69

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.olx.pl/oferta/asysta-ppoz-na-statkach-CID4-IDxQ9zj.html#d2a6655246
Link do strony rekrutacji:https://www.olx.pl/oferta/asysta-ppoz-na-statkach-CID4-IDxQ9zj.html#d2a6655246

 

OFERTA-14/2019/1764-905 – Ekspert ds. bezpieczeństwa i zapobiegania stratom

Nr ref.wew:OFERTA-14/2019/1764-905
Data ważności od:09-01-2019
Data ważności do:09-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Ekspert ds. bezpieczeństwa i zapobiegania stratom
Branża:inna
Zakres obowiązków:Zapewnienie przestrzegania procedur zapobiegania stratom w sklepie. Bieżąca ocena potencjalnych zagrożeń w obszarze zapobiegania stratom i bezpieczeństwa na sklepie. Ocenianie na bieżąco skuteczności wdrażanych środków oraz ich zgodności z przepisami.
Co oferuje:– Dynamiczną i interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– Szeroki pakiet szkoleń na stanowisku pracy
– Duże możliwości rozwoju zawodowego (80 kadry kierowniczej w naszych sklepach pochodzi z awansów wewnętrznych)
– Możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych na inne stanowiska pracy
– Elastyczne godziny pracy (możliwość pracy w weekendy)
– Zniżkę 10 na każdorazowe zakupy w Tesco dla pracowników z 3-miesięcznym stażem pracy w ramach Programu Klientowskiego Clubcard oraz 20 zniżki na posiłki w sieci Bistro
– Dodatkowe świadczenia (bony świąteczne do wysokości 700 zł, bony okolicznościowe na rozpoczęcie roku szkolnego, wyprawka na okoliczność urodzenia dziecka, upominki jubileuszowe za staż pracy)
– Pracę dla osób pełnoletnich w każdym wieku
– Osoby niepełnosprawne są mile widzianymi kandydatami
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Szczecin

 

Dodatkowe umiejetnosci:– Spostrzegawczość i umiejętność szybkiego podejmowanie decyzji
– Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word i MS Excel
– Komunikatywność i zorientowanie na wysoki poziom obsługi klienta
– Umiejętność pracy w zespole
– Zaangażowanie w pracę
– Odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność
– Mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze telewizji przemysłowej lub w ochronie mienia
Nazwa firmy/Pracodawcy:Tesco Polska
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Kraków
Kod pocztowy:30-347
Adres:ul. Kapelanka 56

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.praca.pl/ekspert-ds-bezpieczenstwa-i-zapobiegania-stratom_2253148.html?rf=jooble
Link do strony rekrutacji:https://www.praca.pl/ekspert-ds-bezpieczenstwa-i-zapobiegania-stratom_2253148.html?rf=jooble

 

OFERTA-08/2019/1709-886 – Inżynier bezpieczeństwa procesów przemysłowych

Nr ref.wew:OFERTA-08/2019/1709-886
Data ważności od:07-01-2019
Data ważności do:11-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inżynier bezpieczeństwa procesów przemysłowych
Branża:inna
Zakres obowiązków:– Wykonywanie ocen ryzyka związanego z maszynami, procesami technologicznymi i zagrożeniami wybuchowymi;
– Udział w projektach i analizach bezpieczeństwa (metodami HAZOP, PHA, FMEA, i inne);
– Przygotowywanie raportów z wyników procesu oceny ryzyka;
– Opiniowanie rozwiązań bezpieczeństwa proponowanych przez klientów;
– Udział w pracach wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa u klientów.
Co oferuje:– Ciekawą pracę dającą bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
– Możliwość poznania zasad działania wielu różnych maszyn i technologii produkcji,
– Kontakt z najnowszymi światowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa stosowanymi w przemyśle
– Szkolenia
– Stabilne warunki zatrudnienia
– MultiSport
– Dobrą atmosferę w pracy
– Zadaniowy czas pracy
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:WYMAGANIA:
– Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria procesowa, elektryka, automatyka, mechatronika, chemia, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub pokrewne);
– Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunku technicznego, P&ID, Process flow);
– Dobra znajomość języka angielskiego;
– Rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacji i moderowania spotkań
– Prawo jazdy kategorii B;
– Gotowość do pracy na wyjazdach służbowych na terenie kraju i za granicą;
– Samodzielność w działaniu, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
– Gotowość do intensywnej nauki i ciągłego poszerzania własnej wiedzy;

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
– Wiedza w zakresie działania układów sterowania maszyn;
– Znajomość zagadnień bezpieczeństwa wybuchowego i maszynowego – dyrektywy ATEX (2014/34/UE), Maszynowa (2006/42/WE);
– Znajomość norm dot. bezpieczeństwa, wiedza z dziedziny niezawodności, ryzyka procesowego lub zapobiegania stratom (loss prevention);
– Doświadczenie w pracy w przemyśle lub instytucjach badawczych;
– Chęć prowadzenia szkoleń tematycznych.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:ELOKON Polska Sp. z o.o.
Opis firmy:Priorytetem działalności ELOKON Polska Sp. z o.o. jest problematyka kształtowania bezpieczeństwa w zakresie użytkowania maszyn.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Oświęcim
Kod pocztowy:32-600
Adres:Chemików 1

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.praca.pl/inzynier-bezpieczenstwa-procesow-przemyslowych_2244324.html
Link do strony rekrutacji:https://www.praca.pl/inzynier-bezpieczenstwa-procesow-przemyslowych_2244324.html

 

OFERTA-10/2019/1737-897 – Inspektor ds. BHP

Nr ref.wew:OFERTA-10/2019/1737-897
Data ważności od:07-01-2019
Data ważności do:28-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inspektor ds. BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pracy
– Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP zgodnie z wymaganiami korporacyjnymi i prawnymi
– Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP
– Doradztwo w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
– Udział w postępowaniu powypadkowym
– Realizowanie pozostałych zadań wynikających z rozporządzenia
Co oferuje:– Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w międzynarodowej firmie
– Pracę w profesjonalnym zespole
– Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i rozwoju osobistego (pakiet szkoleń)
– Dofinansowanie do wypoczynku, świąt czy wyprawki szkolnej
– Bezpłatną, prywatną opiekę medyczną dla pracownika i jego rodziny
– Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:– Kwalifikacji min. starszego inspektora ds. BHP
– Zaangażowania i proaktywności w działaniu
– Odporności na stres
– Mobilność – wizyty na terenach budów na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego
– Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej
– Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Devire
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:05-077
Adres:al. Jerozolimskie 56C

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://pl.indeed.com/Praca-Inspektor-Bhp?vjk=66a935fd5bf7985c
Link do strony rekrutacji:https://pl.indeed.com/Praca-Inspektor-Bhp?vjk=66a935fd5bf7985c

 

OFERTA-11/2019/1757-902 – Specjalista ds. bezpieczeństwa

Nr ref.wew:OFERTA-11/2019/1757-902
Data ważności od:07-01-2019
Data ważności do:27-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. bezpieczeństwa
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– nadzór nad Systemem Zapewnienia Ciągłości Działania;
– kontrola jakości i zakresu usług świadczonych u ramach umów;
– inicjowanie zmian w realizacji ochrony fizycznej;
– organizacja szkoleń z zakresu ochrony fizycznej;
– sprawowanie nadzoru i przygotowywanie propozycji usprawnień w zakresie zabezpieczeń technicznych;
– opracowywanie dokumentacji ochronnej;
nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Spółki oraz pracowników firm zewnętrznych obowiązujących instrukcji i regulaminów;
sporządzanie analiz i raportów w zakresie nadzorowanych usług;
przygotowywanie materiałów do opracowania SWIZ na usługi ochrony osób i mienia.
Co oferuje:– pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
– zdobycie doświadczenia w firmie z branży energetycznej;
– możliwość rozwoju zawodowego w obszarze bezpieczeństwa;
– umowę o pracę na pełny etat;
– prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
– dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej).
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:– wykształcenie wyższe;
– minimum trzyletnie doświadczenie w podobnym obszarze;
– umiejętność redagowania pism, procedur, zasad i instrukcji;
– znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz ochrony osób i mienia;
– mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia;
– mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych, uprawniające do dostępu
do informacji o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE;
– mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia;
– dobra znajomość pakietu MS Office – w szczególności Word, Excel i Power Point;
– komunikatywność;
– umiejętność współpracy i zarządzania informacją;
– bardzo dobra organizacja pracy;
– prawo jazdy kat. B.
Wymagane doświadczenie:3 (lata)

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:PGNiG TERMIKA SA
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy: 
Adres:Modlińska 15

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bezpieczenstwa-warszawa,oferta,6561245
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bezpieczenstwa-warszawa,oferta,6561245

 

OFERTA-08/2019/1706-885 – Inspektor – Specjalista ds. BHP

Nr ref.wew:OFERTA-08/2019/1706-885
Data ważności od:06-01-2019
Data ważności do:05-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inspektor – Specjalista ds. BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– Realizację obowiązków służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
– Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w obsługiwanych obiektach
– Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
– Wdrażanie i koordynowanie procedur oraz regulaminów bezpieczeństwa
– Szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
– Bieżące doradztwo i sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu BHP
– Sporządzanie dokumentacji powypadkowej osób będących pod opieką podległych placówek zgodnie z rozporządzeniem MEN
– Wspieranie kadry kierowniczej obsługiwanych jednostek w zakresie BHP
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:Wymagania:
– Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu BHP
– Znajomość obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa, ochrony pracy oraz ppoż.
– Zdolność analizy zagrożeń oraz prowadzenia dochodzeń powypadkowych
– Biegła znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
– Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych
– Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność
– Umiejętność pracy w zespole
– Umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność w działaniu
– Prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby bez doświadczenia.

Mile widziane:
– Uprawnienia Inspektora ds. PPOŻ.
– Umiejętność obsługi programu AutoCAD

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:BHP Bezpieczeństwo Paulina Rejer
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:03-475
Adres:ul. Tadeusza Borowskiego

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-specjalista-ds-bhp-warszawa,oferta,500008986
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-specjalista-ds-bhp-warszawa,oferta,500008986

OFERTA-10/2019/1729-894 – Praktykanta / Junior Consultanta (Pentester) – Cyber Security

Nr ref.wew:OFERTA-10/2019/1729-894
Data ważności od:04-01-2019
Data ważności do:03-02-2019

 

Typ oferty:praktyka
Stanowisko:Praktykanta / Junior Consultanta (Pentester) – Cyber Security
Branża:informatyka
Zakres obowiązków:– testy penetracyjne (sieciowe, OT/IoT, WiFi, VoIP, socjotechnika),
– testy penetracyjne aplikacji (www, mobilnych, typu „gruby klient” czy desktop),
– statyczna analiza kodu źródłowego aplikacji,
– analiza powłamaniowa i inżynieria wsteczna złośliwego oprogramowania,
– przeglądy architektury bezpieczeństwa i konfiguracji rozwiązań teleinformatycznych,
– doradztwo w zakresie ochrony przedsiębiorstw przed cyberatakami.
Co oferuje:– płatne praktyki studenckie
– prestiż
– stała możliwość nauki i rozwoju
– dobra atmosfera
– szacunek do indywidualności
– zbalansowany czas pracy
– międzynarodowe środowisko pracy
– ciekawe i innowacyjne projekty
– wolontariat pracowniczy
– program Corporate Wellness
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:– zainteresowania cyber bezpieczeństwem i chęci rozwoju w tym kierunku,
– dobrych wyników na studiach (preferowane uczelnie techniczne),
– zdolności szybkiego uczenia się i logicznego myślenia,
– umiejętności pracy w zespole i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:KPMG
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:00-189
Adres:Inflancka 4a

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-junior-consultant-pentester-cyber-security-warszawa,oferta,6555463
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-junior-consultant-pentester-cyber-security-warszawa,oferta,6555463

 

OFERTA-09/2019/1720-890 – Inspektora ds. BHP i PPOŻ

Nr ref.wew:OFERTA-09/2019/1720-890
Data ważności od:03-01-2019
Data ważności do:24-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inspektora ds. BHP i PPOŻ
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– realizacja obowiązków służby BHP wynikających z ustawy o służbie BHP,
– prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP w siedzibie firmy oraz placówkach,
– kontrola warunków pracy, stanu BHP i PPOŻ.,
– sporządzanie raportów i analiz,
– prowadzenie postępowań po zdarzeniach wypadkowych,
– sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
Co oferuje:– stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie,
– umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie,
– interesujące obowiązki, ciekawe i ambitne zadania,
– możliwość udziału w szkoleniach i rozwój zawodowy,
– możliwość skorzystania z karty Multisport i ubezpieczenia grupowego,
Kraj:POLSKA
Województwo:PODKARPACKIE
Miejscowość:Rzeszów

 

Dodatkowe umiejetnosci:– mile widziane kierunkowe wykształcenie,
– minimum roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora ds.BHP,
– posiadanie niezbędnych kursów pozwalających prowadzić szkolenia w zakresie BHP,
– ukończony kurs inspektora PPOŻ.,
– praktyczna znajomość Kodeksu Pracy oraz przepisów BHP i PPOŻ,
– znajomość obsługi komputera,
– prawo jazdy kat.B,
– gotowość do częstych wyjazdów służbowych do Oddziałów firmy,

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:GRUPA KAPITAŁOWA „SPECJAŁ”
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:00-175
Adres:ul. Aleja Jana Pawła II 80
Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-ds-bhp-i-ppoz-rzeszow,oferta,6552080
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-ds-bhp-i-ppoz-rzeszow,oferta,6552080

 

OFERTA-17/2018/1675-875 – Staż płatny w Produkcji (Nadzór na przestrzeganiem zasad BHP)

Nr ref.wew:OFERTA-17/2018/1675-875
Data ważności od:17-12-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:staż
Stanowisko:Staż płatny w Produkcji (Nadzór na przestrzeganiem zasad BHP)
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– Codzienne wsparcie Kierownika Sekcji Produkcji,
– Nadzór na przestrzeganiem zasad BHP na halach produkcyjnych,
– Koordynowanie dokumentacji pracowniczej,
– Prace biurowe wynikające z realizacji bieżących zadań,
– Monitorowanie i aktualizowanie wskaźników produkcyjnych.
Co oferuje:– Płatny staż na okres 8 miesięcy,
– Wsparcie doświadczonego pracownika w trakcie realizacji zadań,
– Możliwość zdobycia wyjątkowych kompetencji współpracując w zespołach w ramach struktur międzynarodowych,
– Udział w projektach realizowanych na rynki międzynarodowe,
– Dla najlepszych stażystów możliwość dalszego zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
Kraj:POLSKA
Województwo:ŚLĄSKIE
Miejscowość:Chorzów

 

Dodatkowe umiejetnosci:– Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studenci ostatniego roku studiów technicznych, zarządzania produkcją lub BHP,
– Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel),
– Zdolności analityczne,
– Gotowość do szybkiego przyswajania wiedzy,
– Dyspozycyjność do pracy przez 5 dni w tygodniu.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:ALSTOM KONSTAL S.A. w Chorzowie
Kraj:POLSKA
Województwo:ŚLĄSKIE
Miejscowość:Chorzów
Kod pocztowy:41-500
Adres:Metalowców 9

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą internetową:
https://www.infopraca.pl/praca/stazysta-w-produkcji-staz-platny/chorzow/14407140
Link do strony rekrutacji:https://www.infopraca.pl/praca/stazysta-w-produkcji-staz-platny/chorzow/14407140

 

OFERTA-24/2018/1354-758 – Asystent Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Nr ref.wew:OFERTA-24/2018/1354-758
Data ważności od:13-12-2018
Data ważności do:28-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Asystent Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.
Branża:ppoż
Zakres obowiązków:– wykonywanie części graficznej i opisowej na potrzeby opracowań z zakresu ochrony ppoż.
– analiza dokumentacji projektowej,
– wykonywanie dodatkowych prac biurowych.
Co oferuje:– perspektywę rozwoju w ramach struktury firmy oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– pracę z doświadczonym zespołem,
– niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer).
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Wymagane umiejętności:
 • Microsoft Word: Średniozaawansowany
 • Microsoft Exel: Średniozaawansowany
 • AutoCad: Średniozaawansowany
 • MS Power Point: Podstawowy
Dodatkowe umiejetnosci:– zdolność motywowania samego siebie,
– sprawne zarządzanie sobą,
– umiejętność rozwiązywania problemów,
– umiejętność komunikacji z innymi.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:CMFplus sp. z o.o.
Opis firmy:Nasza firma oferuje Państwu profesjonalne usługi z zakresu prewencji przeciwpożarowej oraz inżynierii bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Świadczymy usługi rzeczoznawstwa przeciwpożarowego, uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, opracowania ekspertyz, opinii, itp. Oferujemy wykonanie projektów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:01-785
Adres:Broniewskiego 3

 

Sposób aplikacji:Poczta elektroniczna:
p.wrobel@cmfplus.pl
m.oficjalski@cmfplus.pl

 

OFERTA-13/2018/1650-867 – Płatna praktyka/ staż inżynierski

Nr ref.wew:OFERTA-13/2018/1650-867
Data ważności od:13-12-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:staż
Stanowisko:Płatna praktyka/ staż inżynierski
Branża:budownictwo lądowe projektowanie
Zakres obowiązków:Jakie zadania będziesz u nas wykonywał?
– Poznasz zaawansowane techniczne instalacje budynkowe
– Będziesz wspierał naszych pracowników w kompleksowej obsłudze technicznej obiektu, realizacja planów konserwacji i usuwanie bieżących awarie – instalacji elektrycznych lub/i HVAC
– Będziesz prowadził inspekcje podległych instalacji, urządzeń i dokumentował te prace wg protokołów
– Będziesz współpracował z Technikami Serwisu oraz Kierownikiem Technicznym w zakresie realizacji zadań niezbędnych do prawidłowej pracy obiektu
Co oferuje:Co możemy Ci zaoferować?
– Płatne praktyki /staż inżynierski
– Realną możliwość przedłużenia współpracy po odbyciu praktyk
– Możliwość zdobycia cennego doświadczenia na prestiżowych obiektach (np. Sąd Najwyższy w Warszawie).
– Możliwość czerpania wiedzy od najlepszych specjalistów
– Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:Czego od Ciebie wymagamy?
– Zainteresowania szeroko pojęta techniką budynkową
– Chęci nauki i pracy z instalacjami elektrycznymi lub/i sanitarnymi, automatyką budynkową
– Cech takich jak: odpowiedzialność, dokładność, otwartość, komunikatywność
– Znajomości pakietu MS Office
– Zdolności do pracy na wysokości powyżej 3 metrów – BHP jest dla nas bardzo ważne
Nazwa firmy/Pracodawcy:FBSerwis SA
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:01-040
Adres:ul. Stawki 40

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://pl.indeed.com/Praca-Pracownik-Techniczny?vjk=061a9014a5b75e06
Link do strony rekrutacji:https://pl.indeed.com/Praca-Pracownik-Techniczny?vjk=061a9014a5b75e06

 

OFERTA-14/2018/1655-869 – Staż w Dziale BHP

Nr ref.wew:OFERTA-14/2018/1655-869
Data ważności od:12-12-2018
Data ważności do:25-01-2019
Typ oferty:staż
Stanowisko:Staż w Dziale BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– Obsługa magazynu BHP (ŚOI);
– Nadzór nad procesem gospodarki chemikaliami;
– Pomoc przy tworzeniu dokumentacji;
– Raportowanie zgłoszeń potencjalnie niebezpiecznych;
– Udział w projektach World Class Manufacturing;
– Aktualizacja narażeń stanowiskowych;
– Ocena Ryzyka Zawodowego – aktualizacja i wdrażanie nowych wymagań;
Co oferuje:– Możliwość zdobycia cennego doświadczenia;
– Praca w międzynarodowym środowisku;
– Rozwijające zadania, udział w ciekawych projektach;
– Kursy językowe, pakiet OK System.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Radomsko
Dodatkowe umiejetnosci:– Status studenta bądź absolwenta (mile widziane studia kierunkowe);
– Praktyczna znajomość Pakietu Office, zwłaszcza Excel i Power Point;
– Znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym;
– Dokładność, systematyczność;
– Umiejętności pracy zespołowej;
– Dobrej organizacji czasu pracy;
– Chęci zdobywania nowej wiedzy, zaangażowania, sumienności, dokładności.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Appliances Sp. z o.o.
Opis firmy:Whirlpool Corporation jest wiodącym światowym producentem i dostawcą dużego sprzętu AGD. Roczne wyniki sprzedaży w 2017 roku wyniosły około 21 miliardów dolarów. Zatrudnia 92,000 pracowników oraz posiada 70 centrów produkcyjno – technologicznych na całym świecie.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:02-134
Adres:ul. 1 Sierpnia 6A

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-bhp-radomsko,oferta,6522638
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-bhp-radomsko,oferta,6522638

 

OFERTA-11/2018/1625-858 – Pilot wycieczek (praca wakacyjna – Grecja)

Nr ref.wew:OFERTA-11/2018/1625-858
Data ważności od:11-12-2018
Data ważności do:30-09-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Pilot wycieczek (praca wakacyjna – Grecja)
Branża:turystyka / hotelarstwo / catering
Zakres obowiązków:Wymagania:
• zdolności organizacyjne, komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
• znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym (znajomość j. greckiego będzie dodatkowym atutem),
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• dyspozycyjność do wyjazdu na okres od 4 do 6 miesięcy w sezonie letnim 2019,
• mile widziane uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, odbyte kursy i szkolenia zawodowe,
• znajomość Grecji, jej kultury, obyczajów i atrakcji będzie dodatkowym atutem.

Oczekujemy:
• uznania najwyższych standardów obsługi klienta za priorytet w pracy,
• zaangażowania i motywacji do podnoszenia swoich kompetencji,
• pasji do podróżowania i umiejętności dzielenia się nią z naszymi klientami,
• chęci do stania się ekspertem Wielkich Greckich Wakacji!
Co oferuje:Oferujemy:
• pracę w zespole młodych i ambitnych ludzi na jednej z greckich destynacji z możliwością przedłużenia współpracy,
• konkurencyjne warunki finansowe,
• zapewnione przeloty, zakwaterowanie, ubezpieczenie, strój służbowy, narzędzia pracy,
• wewnętrzne szkolenie przygotowujące do pracy,
• pracę dla dynamicznie rozwijającego się touroperatora, jednego z największych na rynku polskim,
• możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.
Kraj:GRECJA
Miejscowość:Grecja

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Grecos
Opis firmy:Grecos to jeden z czołowych touroperatorów na polskim rynku turystycznym, specjalizujący się w organizowaniu Wielkich Greckich Wakacji. Podczas 15 sezonów zaufało mu ponad milion klientów. Firmę wyróżnia pełne pasji podejście do turystyki, a przede wszystkim do Grecji, która stanowi największą część jej oferty. To marka, która nieodłącznie kojarzona jest z tym krajem.
Grecos zatrudnia ponad 100 pracowników w poznańskiej centrali oraz ponad 200 na stanowiskach sezonowych na wakacyjnych destynacjach. O bezpieczeństwo klientów na urlopie dba serwis rezydencko-animacyjny Kalimera Grecos!. To ludzie, którzy zapewniają idealne warunki do przeżycia wakacji pełnych radosnego luzu, daleko od szarej codzienności.
Kraj:POLSKA
Województwo:WIELKOPOLSKIE
Miejscowość:Poznań
Kod pocztowy:60-311
Adres:ul. Grunwaldzka 76A

 

Sposób aplikacji:Na zgłoszenia czekamy poprzez stronę: rekrutacja.grecos.pl
Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

 

OFERTA-11/2018/1629-859 – Koordynator pracy biura w Uczniowskim Klubie Sportowym

Nr ref.wew:OFERTA-11/2018/1629-859
Data ważności od:11-12-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Koordynator pracy biura w Uczniowskim Klubie Sportowym
Branża:różne
Zakres obowiązków:• Obsługa rodziców oraz trenerów;
• Realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych;
• Sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości;
• Przygotowywanie zestawień, raportów, sprawozdań z działalności klubu;
• Prowadzenie baz danych pracowników oraz dzieci uczęszczających do poszczególnych sekcji;
• Przygotowywanie list uczestników;
• Sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (umów, aneksów, wypowiedzeń);
• Rozliczenie trenerów i rodziców zapisujących na zajęcia;
• Odpowiedzialność za comiesięczne terminowe opłacanie składek przez osoby, które są zapisane do klubu;
• Prowadzenie kasy oraz raportu kasowego;
• Obsługa najmu obiektów sportowych oraz współpraca z kontrahentami w celu zapewnienia usług koniecznych do realizacji zajęć sportowych;
• Codzienna obsługa mailowa i telefoniczna;
• Obsługa korespondencji organizacji;
• Pomoc w organizacji imprez sportowych;
• Ubieganie się o dotacje na rzecz klubu, a następnie ich rozliczenie;
• Realizacja innych zadań administracyjno-biurowych zleconych przez przełożonego.
Co oferuje:• Pracę stałą od poniedziałku do piątku
• Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o pracę
• Pracę od zaraz
• Wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł netto
• Służbowy telefon komórkowy
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:• Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (zaocznych), kierunek preferowany: administracja
• Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku (8:00 – 16:00)
• Gotowość do pracy w niektóre weekendy w ciągu roku (dodatkowo płatne)
• Dostępność od zaraz
• Zaradność, chęć do pracy

• Komunikatywność
• Znajomość MS Office (zwłaszcza excel) – warunek konieczny
• Bardzo dobra organizacja pracy
• Doświadczenie na podobnym stanowisku
Nazwa firmy/Pracodawcy:Uczniowski Klub Sportowy Żagle
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:04-903
Adres:ul. Lokalna 51, bud. C

 

Sposób aplikacji:CV proszę wysyłać na adres e-mail z tytułem wiadomości „praca” – kamila.bialy@ukszagle.pl

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”
Link do strony rekrutacji:https://ogloszenia.ngo.pl/283708-koordynator-pracy-biura-w-uczniowskim-klubie-sportowym-283708.html

 

OFERTA-12/2018/1638-862 – Referent

Nr ref.wew:OFERTA-12/2018/1638-862
Data ważności od:11-12-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Referent
Branża:inna
Zakres obowiązków:Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o podatnikach oraz prowadzenie analizy tych informacji w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.
– Analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu jego zminimalizowania.
– Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
– Koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez Urząd w celu monitorowania poprawności ich sporządzania.
– Analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności Urzędu w celu monitorowania ich realizacji.
– Sporządzanie pism w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych.
– Analizowanie danych będących w posiadaniu organu podatkowego w celu efektywnego wyselekcjonowania podatników / płatników nieprawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych i podjęcia wobec nich dalszych czynności.
Co oferuje:Warunki pracy
– Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w zespole, pod presją czasu, wymagająca umiejętności interpretacji i zastosowania przepisów w praktyce. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
– Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy osobowe. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szerokość głównych drzwi wejściowych do Urzędu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z odpowiednio dostosowanej toalety znajdującej się na parterze budynku. Na terenie Urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.
– Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
– wykształcenie: średnie
– Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
– Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
– Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
– wykształcenie: wyższe

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:01-513
Adres:ul. Alojzego Felińskiego 2B

 

Sposób aplikacji:Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2 B
01-513 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: US Warszawa – Bemowo, nr ogłoszenia 39040
Link do strony rekrutacji:https://pl.indeed.com/praca?q=BezpieczeC584stwa20WewnC499trznego&matchtype=b&network=g&device=c&devicemodel&creative=302465363188&keyword&placement&param1&param2&random=3184005811594534146&aceid&adposition=1t2&gclid=EAIaIQobChMI4-Xd7-uZ3wIVC6qaCh3w9gx0EAAYAiAAEgJPOfD_BwE&vjk=463722bd5d849651

 

OFERTA-16/2019/1776-910 – PRACA NA START!

Nr ref.wew:OFERTA-16/2019/1776-910
Data ważności od:11-12-2018
Data ważności do:17-02-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:PRACA NA START!
Branża:inna
Co oferuje:– Stabilne zatrudnienie oraz pracę w dużych, międzynarodowych firmach – doświadczenie to zapewni większą atrakcyjność oraz wyższą pozycję Twojego CV w roli Kandydata.
– Ciekawą pracę m.in. w obszarach:
Działu Administracji– gdzie zdobędziesz umiejętności z zakresu kompleksowej obsługi biura, jak również zarządzania dokumentacją.
Działu Logistyki – chcesz zarządzać, monitorować oraz kontrolować przepływ towarów lub planować popyt? Tutaj pokażemy Ci jak to zrobić.
Działu Contact Center – gdzie rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne w kontakcie z Klientami oraz nauczysz się budowania z nimi długofalowych relacji.
Działu Marketingu– wykorzystasz tutaj swoją kreatywność oraz niekonwencjonalne metody przyciągnięcia uwagi swoich odbiorców za pomocą najnowszych technologii i narzędzi.
Działu Finansowego– gdzie poznasz tajniki księgowości oraz wykorzystasz wiedzę zdobytą w trakcie studiów/ kursów w praktyce.

– Benefity, takie jak karta multisport i opieka medyczna.
– Profesjonalne doradztwo zawodowe – nasi Konsultanci pomogą Ci w wyborze ścieżki kariery, zaprezentują najciekawsze oferty z rynku pracy oraz przeprowadzą przez cały proces rekrutacyjny.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego lub masz krótki staż pracy i …
– Chcesz być jak Tommy Lee Jones w Ściganym
– Jesteś kreatywny i pomysłowy jak MacGyver
– Uważasz, że zrobiłbyś coś dużo lepszego niż wysłanie samochodu w kosmos
– Lubisz pracować w grupie niczym Power Rangers
– Mógłbyś uczyć Billa Gates’a korzystania z pakietu Office

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Devire
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:05-077
Adres:al. Jerozolimskie 56C

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://pl.indeed.com/Praca-Doradztwo-Zawodowe-w-Warszawa,-mazowieckie?vjk=c32352707a18748c
Link do strony rekrutacji:https://pl.indeed.com/Praca-Doradztwo-Zawodowe-w-Warszawa,-mazowieckie?vjk=c32352707a18748c

OFERTA-13/2018/1654-868 – Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów, Inspektor

Nr ref.wew:OFERTA-13/2018/1654-868
Data ważności od:10-12-2018
Data ważności do:31-01-2019
Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów, Inspektor
Branża:inna
Zakres obowiązków:Kluczowe obowiązki:

Przeprowadzanie usług u klienta – audyty, nadzory, inspekcje
Ocena dokumentacji
Opracowywanie ofert oraz dokumentów związanych z procesem ofertowym dla klientów w ramach działalności sekcji
Podejmowanie decyzji w procesie certyfikacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
Utrzymywanie i rozwój uprawnień
Aktualizacja wiedzy z zakresu wymagań prawnych i normatywnych
Dbałość wysoki standard wykonywanych usług
Utrzymywanie i rozwój pozytywnych relacji z klientami
Prowadzenie seminariów dla klientów
Co oferuje:Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Pracę o charakterze mieszanym – zarówno praca w biurze jak i wyjazdy do klientów w związku z realizacją usług
Współpracę w gronie specjalistów, w tym w środowisku międzynarodowym
Szkolenia wdrażające na stanowisko pracy
Możliwość rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych
Elastyczne godziny rozpoczynania pracy (pomiędzy 7:00 a 8:30)
Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna i dofinansowanie do pakietów sportowych
Po uzyskaniu uprawnień inspektora – samochód służbowy
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa/Łódź/Zabrze

 

Dodatkowe umiejetnosci:Nasze oczekiwania:

Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne (preferowane kierunki: fizyka, elektryka/ elektronika, mechanika/ budowa maszyn lub inne pokrewne)
Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze
Preferowane doświadczenie w pracy na stanowiskach konstruktorskich (konstruktor maszyn, urządzeń) lub związanej z badaniem zgodności wyrobów (oznaczenie CE), Prowadzeniem inspekcji, kontrolą jakości, kontrolą produktów itp.
Dobra znajomość języka angielskiego
Rozumienie zagadnień technicznych związanych z fizyką, mechaniką, budową urządzeń itp.
Znajomość dyrektyw nowego podejścia dla wyrobów i procedur certyfikacji
Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów bezpieczeństwa (SIL, normy PN-EN 61511, PN-EN 61508) oraz wiedza z zakresu systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów
Prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych
Komunikatywność i nastawienie na wysoki standard obsługi klienta
Umiejętność pracy w zespole
Dokładność i terminowość
Samodzielność i odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy
Wymagane doświadczenie:1 (lata)

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:+48 32 271 64 89
Opis firmy:TÜV Rheinland Polska to czołowa jednostka certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.
Naszą główną domeną jest certyfikacja wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu, audyty, inspekcje, weryfikacje, opiniowanie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu grupy TÜV Rheinland, polski oddział oferuje szeroką gamę usług dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki. Współpracę z naszymi partnerami biznesowymi opieramy na wiarygodności, rzetelności i tradycji.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:02-146
Adres:Komitetu Obrony Robotników 56

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.tuv.com/pl/poland/o_nas/praca_kariera/oferty_pracy_pl/specjalista_ds_certyfikacji_wyrobow_inspektor/specjalista_ds_certyfikacji_wyrobow_inspektor.html
Link do strony rekrutacji:https://www.tuv.com/pl/poland/o_nas/praca_kariera/oferty_pracy_pl/specjalista_ds_certyfikacji_wyrobow_inspektor/specjalista_ds_certyfikacji_wyrobow_inspektor.html

 

OFERTA-14/2018/1664-871 – Specjalista ds. BHP

Nr ref.wew:OFERTA-14/2018/1664-871
Data ważności od:10-12-2018
Data ważności do:24-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż,
– ocena ryzyka zawodowego dla zadań realizowanych na kontrakcie,
– doradztwo przy tworzeniu IBWR oraz instrukcji pracy,
– udział i doradztwo w tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem na kontrakcie,
– realizacja szkoleń pracowników i osób zatrudnionych przy realizacji kontraktu zgodnie z wymaganiami Planu BIOZ,
– udział w postępowaniu powypadkowym oraz dokumentowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z wymaganiami przepisów oraz wewnętrznymi procedurami i standardami.
realizacja innych zadań wymienionych w rozporządzeniu w sprawie służby BHP.
Co oferuje:– możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój w strukturze naszej organizacji,
– opiekę medyczną w prywatnych placówkach medycznych oraz bogaty pakiet socjalny (ubezpieczenie na życie, karnet na zajęcia rekreacyjno-sportowe),
– pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:– minimum trzyletniego doświadczenia w służbach BHP w branży budowlanej,
– kwalifikacji określonych dla co najmniej Specjalisty BHP z godnie z rozporządzeniem w sprawie służby BHP,
– dobrej znajomości języka angielskiego,
– znajomości pakietu Microsoft Office,
– umiejętności nawiązywania kontaktu oraz budowania relacji,
– zdolności analitycznego myślenia,
– odporności na stres i umiejętności funkcjonowania w sytuacjach stresujących,
– czynnego prawa jazdy kat. B.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Budimex SA
Opis firmy:Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1968r.
Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:01-040
Adres:ul. Stawki 40
Sposób aplikacji:Aplikacja drogą internetową:
https://www.infopraca.pl/praca/specjalista-ds-bhp/warszawa/14402981
Link do strony rekrutacji:https://www.infopraca.pl/praca/specjalista-ds-bhp/warszawa/14402981

 

OFERTA-11/2018/1635-861 – Strażak (starszy ratownik-kierowca)

Nr ref.wew:OFERTA-11/2018/1635-861
Data ważności od:05-12-2018
Data ważności do:23-01-2019
Typ oferty:praca
Stanowisko:Strażak (starszy ratownik-kierowca)
Branża:ppoż
Zakres obowiązków:Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kierowanie pojazdami, utrzymanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznych.
Co oferuje:– wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
– umowa o pracę na czas nieokreślony
– jedna zmiana
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Nowy Targ

 

Dodatkowe umiejetnosci:Wymagania konieczne:
– wykształcenie średnie ogólnokształcące, oraz uprawnienie
– prawo jazdy kat. C,CE

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nowy Targ
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Nowy Targ
Kod pocztowy:34-400
Adres:ul. Kościuszki 3

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://pl.jooble.org/desc/-4427476668564601570?ckey=strac5bcak&rgn=-1&pos=4&elckey=6044367899419701950&sid=-8826424217851756515&age=157&relb=100&brelb=100&bscr=1197,94446&scr=1197,94446&iid=-1612789221655999916
Link do strony rekrutacji:https://pl.jooble.org/desc/-4427476668564601570?ckey=strac5bcak&rgn=-1&pos=4&elckey=6044367899419701950&sid=-8826424217851756515&age=157&relb=100&brelb=100&bscr=1197,94446&scr=1197,94446&iid=-1612789221655999916

 

OFERTA-30/2018/1582-842 – Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Sprzedaży – IT Gaming i eSport Hardware z językiem czeskim

Nr ref.wew:OFERTA-30/2018/1582-842
Data ważności od:30-11-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Sprzedaży – IT Gaming i eSport Hardware z językiem czeskim
Branża:elektronika / telekomunikacja
Zakres obowiązków:Twoje codzienne obowiązki będą polegać na:
• Pozyskiwaniu nowych partnerów jak i utrzymywanie z nimi relacji
• Realizacji wyznaczonych celów
• Budowaniu relacji z partnerami
• Tworzeniu zadowalających rozwiązań dla partnerów
• Zapewnianiu satysfakcji partnerów i konsumentów
• Projektowaniu i przeprowadzanie planów sprzedażowych
Co oferuje:Oferujemy:
• Konkurencyjne wynagrodzenie oparte na podstawie i bonusach
• Służbowy laptop do gier oraz mysz
• Wygodne środowisko pracy
• Biuro na Mokotowie z dobrym połączeniem z komunikacją miejską
• Zróżnicowany zakres pracy
• Rozwój w międzynarodowym zespole
• Pracę na pełen etat
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Dodatkowe umiejetnosci:Wymagania:
• Dobra znajomość pakietu Office czy LibreOffice
• Biznesowy poziom angielskiego i języka czeskiego
• Zainteresowanie technologiami komputerowymi i grami będzie sporym atutem

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Dream Machines
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:02-572
Adres:Kazimierzowska 43/2
Sposób aplikacji:Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie swojego CV na adres rekrutacja@dreammachines.pl z tytułem maila ” Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Sprzedaży – IT Gaming i eSport Hardware z językiem czeskim”.

 

OFERTA-27/2018/1547-827 – Specjalista ds. BHP

Nr ref.wew:OFERTA-27/2018/1547-827
Data ważności od:27-11-2018
Data ważności do:23-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
– informowanie o występujących zagrożeniach zawodowych, sporządzanie analiz BHP,
– udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych na pomieszczenia biurowe,
– podejmowanie działań w celu eliminowania przyczyn zagrożeń związanych z BHP,
– nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP,
– opiniowanie instrukcji dotyczących BHP,
– udział w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy,
– prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów (choroby zawodowe, wypadki przy pracy),
– udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
– współdziałanie z Inspekcją Pracy w celu przestrzegania przepisów BHP,
– dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP,
– dbanie o promocję i wizerunek firmy
Co oferuje:– elastyczne formy zatrudnienia,
– niezbędne narzędzia pracy,
– pakiety szkoleń,
– możliwość rozwoju zawodowego.
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Gdynia

 

Dodatkowe umiejetnosci:– wykształcenie wyższe kierunek: Zarządzanie BHP w procesach produkcyjnych itp.,
– warunek konieczny minimum 2-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w branży offshore lub zbliżonej,
– znajomość zasad ochrony środowiska,
– kreatywność i dyspozycyjność, pomysłowość,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie min. na poziomie B1,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,
– podstawowa wiedza na temat rodzaju pracy przy budowie konstrukcji stalowych,
– znajomość pakietu MS OFFICE.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Energomontaż-Północ Gdynia S.A,
Opis firmy:Energomontaż-Północ Gdynia S.A, należąca do grupy MARS Shipyards & Offshore, wiodący polski producent wysoko wyspecjalizowanych, w pełni wyposażonych konstrukcji stalowych dla sektora offshore, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, przemysłu okrętowego. Spółka realizuje również przebudowy specjalistycznych jednostek obsługujących morskie farmy wiatrowe oraz morski przemysł wydobywczy.
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Gdynia
Kod pocztowy:81-061
Adres:Handlowa 19

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-gdynia,oferta,6450089?sug=list_bd_10
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-gdynia,oferta,6450089?sug=list_bd_10

OFERTA-26/2018/1539-823 – Inżynier Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych

Nr ref.wew:OFERTA-26/2018/1539-823
Data ważności od:26-11-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inżynier Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych
Branża:inna
Zakres obowiązków:DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻEĆ:
– Wykonywanie ocen ryzyka związanego z maszynami, procesami technologicznymi i zagrożeniami wybuchowymi;
– Udział w projektach i analizach bezpieczeństwa (metodami HAZOP, PHA, FMEA, i inne);
– Przygotowywanie raportów z wyników procesu oceny ryzyka;
– Opiniowanie rozwiązań bezpieczeństwa proponowanych przez klientów;
– Udział w pracach wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa u klientów.
Co oferuje:OFERUJEMY:
– Ciekawą pracę dającą bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
– Możliwość poznania zasad działania wielu różnych maszyn i technologii produkcji,
– Kontakt z najnowszymi światowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa stosowanymi w przemyśle
– Szkolenia
– Stabilne warunki zatrudnienia
– MultiSport
– Dobrą atmosferę w pracy
– Zadaniowy czas pracy
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:WYMAGANIA:
– Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria procesowa, elektryka, automatyka, mechatronika, chemia, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub pokrewne);
– Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunku technicznego, P&ID, Process flow);
– Dobra znajomość języka angielskiego;
– Rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacji i moderowania spotkań
– Prawo jazdy kategorii B;
– Gotowość do pracy na wyjazdach służbowych na terenie kraju i za granicą;
– Samodzielność w działaniu, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
– Gotowość do intensywnej nauki i ciągłego poszerzania własnej wiedzy;

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
– Wiedza w zakresie działania układów sterowania maszyn;
– Znajomość zagadnień bezpieczeństwa wybuchowego i maszynowego – dyrektywy ATEX (2014/34/UE), Maszynowa (2006/42/WE);
– Znajomość norm dot. bezpieczeństwa, wiedza z dziedziny niezawodności, ryzyka procesowego lub zapobiegania stratom (loss prevention);
– Doświadczenie w pracy w przemyśle lub instytucjach badawczych;
– Chęć prowadzenia szkoleń tematycznych.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:ELOKON Polska Sp. z o.o.
Opis firmy:Priorytetem działalności ELOKON Polska Sp. z o.o. jest problematyka kształtowania bezpieczeństwa w zakresie użytkowania maszyn.
Firma ELOKON Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowych pracach na rzecz dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań prawnych, a także zastosowaniu zaawansowanej techniki bezpieczeństwa w przemyśle.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:04-228
Adres:ul. Tytoniowa 22

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.gowork.pl/oferta/inzynier-bezpieczenstwa-procesow-przemyslowych-warszawa-3177041-jobs.pl-s.a.,2TcaB7IpoRaViWyzzf9hwd,warszawa?utm_source=Careerjet
Link do strony rekrutacji:https://www.gowork.pl/oferta/inzynier-bezpieczenstwa-procesow-przemyslowych-warszawa-3177041-jobs.pl-s.a.,2TcaB7IpoRaViWyzzf9hwd,warszawa?utm_source=Careerjet

 

OFERTA-26/2018/1541-824 – Montażysta Mebli Systemowych w IKEA

Nr ref.wew:OFERTA-26/2018/1541-824
Data ważności od:26-11-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Montażysta Mebli Systemowych w IKEA
Branża:inna
Zakres obowiązków:Główne zadania:
• montaż mebli w domu Klienta – sprawnie, niezawodnie, z troską o wysoką jakość i zadowolenie Klienta,
• proponowanie profesjonalnych rozwiązań odpowiadających na pojawiające się potrzeby,
• zdobywanie wiedzy o produktach IKEA i metodach montażu,
• wspieranie procesu reklamacyjnego,
• zapewnianie efektywnego i łatwego procesu zakupu mebli modułowych poprzez ścisłą współpracę z działami Sprzedaży, Obsługi Klienta oraz Domolinią,
• przyczynianie się do budowania długotrwałych relacji z Klientami na lokalnym rynku.
Co oferuje:Jako Montażysta Mebli Systemowych będziesz mieć realny wpływ na wspieranie procesu zakupu mebli modułowych, poprzez wykonanie profesjonalnej usługi montażu zgodnie z oczekiwaniami Klienta. To w znacznej mierze Ty będziesz sprawiać, że nasi Klienci zakończą proces zakupowy z przekonaniem, że zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Janki
Dodatkowe umiejetnosci:O Tobie:
• cieszy Cię kontakt z Klientami i chcesz pomagać spełniać ich marzenia o pięknym, funkcjonalnym domu,
• lubisz skręcać meble i majsterkować,
• umiesz ustalać priorytety i organizować własną pracę, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępny czas w domu Klienta,
• jesteś komunikatywny i szybko nawiązujesz kontakty,
• doskonale posługujesz się narzędziami i dobrze, gdybyś posiadał uprawnienia elektryczne SEP E1
• obsługujesz Klientów zgodnie ze standardami IKEA, prezentując pomocne i przyjazne podejście,
• Twoje wartości są spójne z wartościami IKEA.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:IKEA RETAIL SP Z O O
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Janki
Kod pocztowy:05-090
Adres:Pl.szwedzki 3

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://twojastronapracy.ikea.pl/aplikuj/oferty-pracy/333520BR_EX_pl_1045
Link do strony rekrutacji:https://twojastronapracy.ikea.pl/aplikuj/oferty-pracy/333520BR_EX_pl_1045

 

OFERTA-23/2018/1531-819 – Inżynier bezpieczeństwa pożarowego

Nr ref.wew:OFERTA-23/2018/1531-819
Data ważności od:22-11-2018
Data ważności do:24-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inżynier bezpieczeństwa pożarowego
Branża:ppoż
Zakres obowiązków:– Przygotowywanie modelu komputerowego do symulacji CFD
– Przeprowadzenie obliczeń weryfikujących systemów oddymiania
– Przeprowadzenie analiz z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków w tym analiz czasu ewakuacji oraz analiz odporności ogniowej konstrukcji budowlanych
– Przygotowywanie dokumentacji rysunkowej i opisowej
– Wykonywanie prób wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu
Kraj:POLSKA
Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość:Wrocław

 

Dodatkowe umiejetnosci:– Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa SGSP, Budownictwa lub Inżynierii Sanitarnej
– Zapał do pracy oraz zdolność szybkiego uczenia się
– Bardzo dobra znajomość programu AutoCad oraz pakietu MS Office
– Dobra znajomość języka angielskiego
– Podstawowa znajomość oprogramowania CFD, zagadnień wentylacji pożarowej i/lub odporności ogniowej konstrukcji budowlanych będzie dodatkowym atutem

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:INBEPO Sp z o.o
Opis firmy:INBEPO Sp z o.o. Biuro doradczo-projektowe oferujące specjalistyczne usługi w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Firma wykonuje symulacje komputerowe zadymienia budynków w sytuacji pożaru, analizy wymaganego czasu ewakuacji a także analizy związane z odpornością ogniową konstrukcji budowlanych.
Kraj:POLSKA
Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość:Wrocława
Kod pocztowy:53-020
Adres:ul. Krzycka 90F/1

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-bezpieczenstwa-pozarowego-wroclaw,oferta,500005747
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-bezpieczenstwa-pozarowego-wroclaw,oferta,500005747

 

OFERTA-21/2018/1506-809 – Monter instalacji tryskaczowej / PPOŻ (Pracownik Tymczasowy)

Nr ref.wew:OFERTA-21/2018/1506-809
Data ważności od:21-11-2018
Data ważności do:21-02-2019


 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Monter instalacji tryskaczowej / PPOŻ (Pracownik Tymczasowy)
Branża:ppoż
Zakres obowiązków:montaż instalacji tryskaczowej / PPOZ / sprinklery,
praca z rurami stalowymi od DN15 do DN250, wysokość: 2,5 m – do 16 m,
Co oferuje:Oferujemy:
– polską umowę o pracę na czas określony,
– stawka godzinowa: 12 euro brutto za godzinę pracy,
– dodatek żywieniowy w kwocie: 10 euro netto za każdy przepracowany dzień,
– nadgodziny, naliczane w skali tygodnia, dodatkowo płatne:
– od 36 godziny w tygodniu : +25 stawki godzinowej podstawowej,
– od 44 godziny w tygodniu: +50 stawki godzinowej podstawowej,
– ekwiwalent urlopowy: 10 wynagrodzenia(wypłacany do miesięcznego wynagrodzenia brutto),
– premia końca misji: 10 wynagrodzenia(wypłacana na zakończenie współpracy),
– bezpłatne zakwaterowanie,
– pokrywamy koszty przejazdu z miejsca zakwaterowania na budowę – jeśli dotyczy
– pokrywamy i organizujemy przejazd: Polska – Francja oraz Francja- Polska po zakończeniu kontraktu.
Kraj:FRANCJA
Miejscowość:region Bretanii

 

Dodatkowe umiejetnosci:Oczekiwany profil:
– doświadczenie na stanowisku monter instalacji PPOŻ,
– uprawnienia na wózki podnośnikowe,
– mile widziany własny samochód,
– mile widziana znajomość języka francuskiego,
– uprawnienia na wózki podnośnikowe- warunek konieczny.
Nazwa firmy/Pracodawcy:EcoJob Sp. z o.o.
Opis firmy:Agencja pracy tymczasowej EcoJob Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych pracą tymczasową we Francji.
Kraj:POLSKA
Województwo:WIELKOPOLSKIE
Miejscowość:Poznań
Kod pocztowy:60-193
Adres:Wieczorynki 29

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://poznan.lento.pl/monter-instalacji-tryskaczowej-ppoz,7312070.html?utm_source=nuzle&utm_medium=cpc&utm_campaign=nuzle
Link do strony rekrutacji:https://poznan.lento.pl/monter-instalacji-tryskaczowej-ppoz,7312070.html?utm_source=nuzle&utm_medium=cpc&utm_campaign=nuzle

 

OFERTA-27/2018/1549-828 – Inspektor HSE

Nr ref.wew:OFERTA-27/2018/1549-828
Data ważności od:20-11-2018
Data ważności do:23-01-2019
Typ oferty:praca
Stanowisko:Inspektor HSE
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ,
– przeprowadzanie audytów i kontroli warunków pracy,
– nadzorowanie przestrzegania obowiązujących w zakładzie norm ISO,
– organizacja szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy,
– udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
Co oferuje:– Umowę o pracę
– Kontrakt do 06.2019 z możliwością przedłużenia
– Atrakcyjne wynagrodzenie
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Gdańsk/Gdynia

 

Dodatkowe umiejetnosci:– Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z bezpieczeństwem pracy
– Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
– Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
– mile widziane certyfikaty z zakresu BHP (np. 40 godzinny kurs BHP)
Wymagane doświadczenie:2 (lata)

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Ventor Energi
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Dębica
Kod pocztowy:39-200
Adres:ul. Drogowców 7

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/ispektor-hse-gdansk-gdynia,oferta,6475745?sug=list_bd_11
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/ispektor-hse-gdansk-gdynia,oferta,6475745?sug=list_bd_11

 

OFERTA-21/2018/1512-812 – Specjalista ds. BHP

Nr ref.wew:OFERTA-21/2018/1512-812
Data ważności od:19-11-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:Co będzie należeć do Twoich obowiązków?
– Wykonywanie zadań służby BHP
– Inicjowanie działań i opiniowanie proponowanych rozwiązań w zakresie BHP
– Prowadzenie audytów i kontroli obiektów dotyczących BHP
– Przeprowadzanie szkoleń BHP i innych
– Koordynacja działań naprawczych i doskonalących
– Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją dot. wdrożonych systemów zarządzania w zakresie BHP
– Prowadzenie niezbędnych analiz i statystyk, sporządzanie raportów zgodnie z procedurami firmy
– Prowadzenie i sporządzanie wymaganych prawem rejestrów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska
– Współpraca z międzynarodowym zespołem
Co oferuje:– Samodzielność w działaniu w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– Interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole
– Możliwość rozwoju i awansu w ramach struktury firmy
– Atrakcyjne wynagrodzenie i komfortowe miejsce pracy
– Opiekę medyczną oraz możliwość dofinansowania karty sportowo-rekreacyjnej
– Narzędzia pracy: telefon, laptop oraz samochód służbowy
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Dodatkowe umiejetnosci:Wymagamy:
– Wykształcenia kierunkowego – BHP (warunek konieczny), Ochrona Środowiska lub PPOŻ (mile widziane)
– Doświadczenia na podobnym stanowisku
– Znajomości ISO 14001, ISO 50 001 – mile widziane
– Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2, umożliwiającego swobodną komunikację (przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie szkoleń w języku angielskim)
– Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji interpersonalnej
– Umiejętności pracy w zespole
– Samodzielności w działaniu

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:ISS Facility Services Sp. z o.o.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:02-247
Adres:Marcina Flisa 2

 

Sposób aplikacji:Aplikacja przez Internet:
https://pl.indeed.com/Praca-Bhp?vjk=8730556480df62ec
Link do strony rekrutacji:https://pl.indeed.com/Praca-Bhp?vjk=8730556480df62ec

 

OFERTA-22/2018/1514-813 – Inżynier Serwisu

Nr ref.wew:OFERTA-22/2018/1514-813
Data ważności od:19-11-2018
Data ważności do:31-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inżynier Serwisu
Branża:elektronika / telekomunikacja
Zakres obowiązków:Inżynier Serwisu – osoba ta odpowiedzialna będzie za realizację bieżących zleceń serwisowych tzn.
– realizację planowych wizyt konserwacyjnych;
– usuwanie awarii i usterek;
– rozbudowę i modernizację systemów;
– uruchamianie nowych instalacji.
Co oferuje:Wymagania kompetencyjne:
– otwartość i komunikatywność;
– chęć poszerzania swoich umiejętności;
– zaangażowanie i dobra organizacja pracy.
Kraj:POLSKA
Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość:Wrocław
Dodatkowe umiejetnosci:Wymagania zawodowe:
– wykształcenie minimum średnie, techniczne;
– umiejętność biegłego czytania dokumentacji technicznej;
– doświadczenie w wykonaniu i serwisie instalacji: SSP, DSO, SKD, SSWiN, CCTV, BMS i szeroko rozumianej automatyki budynkowej.
– prawo jazdy kategorii B
– uprawnienia SEP
Nazwa firmy/Pracodawcy:NET Service S.A.
Opis firmy:NET Service S.A. specjalizuje się w zakresie projektowania, instalacji, serwisie oraz konserwacji systemów teletechnicznych, elektrycznych jak również automatyki budynkowej (BAS) i systemów zarządzania budynkiem (BMS), oraz drzwi automatycznych.
Kraj:POLSKA
Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość:Wrocław
Kod pocztowy: 
Adres:ul. Bema 83 lok 73

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
http://www.netservicesa.pl/#contact
Link do strony rekrutacji:http://www.netservicesa.pl/#contact

 

OFERTA-15/2018/1456-791 – Specjalista ds. BHP

Nr ref.wew:OFERTA-15/2018/1456-791
Data ważności od:14-11-2018
Data ważności do:23-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds. BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– tworzenie i wdrażanie instrukcji, procedur, regulaminów w zakresie bhp
– dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
– kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad BHP
– przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz analiz stanu bhp
– prowadzenie szkoleń z zakresu bhp
– nadzór nad wykonywaniem profilaktycznych badań lekarskich pracowników
Kraj:POLSKA
Województwo:MAŁOPOLSKIE
Miejscowość:Kraków

 

Dodatkowe umiejetnosci:– wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie bhp
– bardzo dobrej znajomości aktualnych przepisów z zakresu bhp i ppoż
– doświadczenie w pracy w zakresie bhp w firmie produkcyjnej
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Alfa Laval Polska Sp. Z o. o.
Opis firmy:Jesteśmy wiodącym na świecie dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań inżynierskich. Oferowane urządzenia, kompletne linie technologiczne oraz serwis zapewniają naszym Klientom optymalny i bezawaryjny przebieg realizowanych procesów. Nasze nowatorskie rozwiązania umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, transport i oddzielanie takich produktów jak: olej, woda, chemikalia, napoje, artykuły żywnościowe i farmaceutyki. Międzynarodowa struktura firmy, obejmująca swym zasięgiem około 100 krajów sprawia, że jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów praktycznie na całym świecie.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:02-674
Adres:ul. Marynarska 15
Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-krakow,oferta,6447559
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-krakow,oferta,6447559

OFERTA-15/2018/1462-793 – Specjalista ds.. BHP i ppoż.

Nr ref.wew:OFERTA-15/2018/1462-793
Data ważności od:14-11-2018
Data ważności do:23-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalista ds.. BHP i ppoż.
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– systematyczną kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie produkcyjnym,
– przeprowadzanie szkoleń wstępnych,
– aktualizacje Oceny Ryzyka,
– organizowanie pomiarów i udział w procesach badań czynników szkodliwych dla zdrowia,
– prowadzenie okresowych przegląd obiektu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochronny przeciwpożarowej,
– prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ppoż.
– sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
– zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
Co oferuje:– pełne szkolenie, wszystkie niezbędne narzędzia pracy, doświadczony zespół specjalistów i pełną pomoc przy wprowadzeniu do zespołu i firmy,
– budowanie doświadczenia związanego z pracą w międzynarodowej firmie
– duże możliwości rozwoju i samorealizacji,
– szkolenia podnoszące kwalifikacje,
– ciekawą i dynamiczną pracę w miłej atmosferze,
– pakiet sportowy – karta Multisport.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Czosnów

 

Dodatkowe umiejetnosci:– wykształcenia kierunkowego w zakresie BHP,
– skończonego kursu inspektora ochrony przeciwpożarowej,
– dobrej znajomości pakietu MS Office,
– samodzielności w realizacji zadań, dokładności i rzetelności,
– znajomość zagadnień systemu BRC będzie dodatkowym atutem.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Model Opakowania Sp. z o.o.
Opis firmy:Model Opakowania Sp. z o.o. istnieje w Polsce od 20 lat, ale nasza historia sięga 1882 roku.
Jesteśmy jednym z liderów w branży producentów opakowań z tektury falistej w Polsce i Europie.
Wytwarzamy opakowania spełniające najsurowsze wymagania rynku, poczynając od tych najprostszych, po najbardziej skomplikowane. Działamy w trzech stale rozwijających się zakładach w Biłgoraju, Czosnowie i Nowej Soli.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Czosnów
Kod pocztowy:05-152
Adres:Duńska 1

 

Sposób aplikacji:Aplikacja przez stronę Internetową:
https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-i-ppoz-czosnow-pow-nowodworski,oferta,6464169
Link do strony rekrutacji:https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bhp-i-ppoz-czosnow-pow-nowodworski,oferta,6464169

 

OFERTA-16/2018/1467-795 – Specjalisty ds. BHP

Nr ref.wew:OFERTA-16/2018/1467-795
Data ważności od:14-11-2018
Data ważności do:25-01-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Specjalisty ds. BHP
Branża:bhp
Zakres obowiązków:Będziesz odpowiedzialny za:
– realizacje obowiązków służby BHP wynikających z rozporządzenia o służbie BHP,
– wsparcie w procesach inwestycyjno-budowlanych,
– przeprowadzanie audytów i kontroli warunków pracy w jednostce organizacyjnej,
– przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP, ppoż. i ochrony środowiska,
– koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP.
Co oferuje:U nas da się!
– samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
– budować rynkowe doświadczenie,
– zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
– mieć stabilne warunki zatrudnienia,
– wykorzystywać własną inicjatywę,
– korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Karta MultiSport, Program MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny)
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Bydgoszcz

 

Dodatkowe umiejetnosci:Zainteresowani jesteśmy osobą, która:
– ma co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu obowiązków służby BHP,
– posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu BHP,
– ma uprawnienia ppoż. – warunek konieczny,
– posiada praktyczną znajomość prawa z obszaru BHP, ppoż. i ochrony środowiska,
– posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP, ppoż. i ochrony środowiska,
– bardzo dobrą zna MS Office,
– jest gotowa do podróży służbowych,
– posiada prawo jazdy kat. B.

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:Bank Pocztowy
Kraj:POLSKA
Województwo:POMORSKIE
Miejscowość:Bydgoszcz
Kod pocztowy:85-959
Adres:ul. Jagiellońska 17

 

Sposób aplikacji:Aplikacja drogą Internetową:
https://www.pocztowy.pl/kariera/oferty-pracy/specjalista-bhp.html
Link do strony rekrutacji:https://www.pocztowy.pl/kariera/oferty-pracy/specjalista-bhp.html

 

OFERTA-14/2018/0-445 – Inspektor Bhp/ppoż./ochrona Środowiska

Nr ref.wew:OFERTA-14/2018/0-445
Data ważności od:14-06-2018
Data ważności do:13-06-2019

 

Typ oferty:praktyka
Stanowisko:Inspektor Bhp/ppoż./ochrona Środowiska
Branża:bhp
Zakres obowiązków:– wsparcie Działów w obszarze bhp
– opracowywanie katalogu opinii dotyczących interpretacji przepisów bhp i aktualizowanie materiałów szkoleniowych z obszaru bhp
– współudział w wykonywaniu prac wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bhp, w ramach wieloosobowej komórki – służby bhp SEKA S.A.
– współudział w wykonywaniu zadań służby bhp na rzecz klientów SEKA S.A. w zakresie wskazanym przez dyrektora Działu
Co oferuje:– możliwość pracy merytorycznej, z doświadczonymi pracownikami Działu
– indywidualnie ustalane godziny, zakres i okres praktyk,
– po okresie bezpłatnej praktyki możliwość podjęcia stałej współpracy lub zatrudnienia,
– możliwość awansu i rozwoju zawodowego
– pracę w największej w kraju firmie zajmującej się szkoleniami i nadzorem BHP, o uznanej marce w Polsce
– ambitne i odpowiedzialne zadania
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa

 

Wymagane umiejętności:
 • Microsoft Word: Zaawansowany
 • Microsoft Exel: Zaawansowany
 • zdolność motywowania samego siebie:
 • inicjowanie nowych rozwiązań:
 • sprawne zarządzanie sobą:
 • umiejętność rozwiązywania problemów:
 • umiejętność komunikacji z innymi:

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:SEKA S.A.
Opis firmy:https://www.seka.pl/o-firmie/kim-jestesmy/
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa+19 Oddziałów Miasta Wojewódzkie
Kod pocztowy:04-386
Adres:Paca 37

 

Sposób aplikacji:na mali: joanna.wasowska@seka.pl

 

OFERTA-29/2018/0-707 – Asystent Inżyniera Projektu Instalacji Teletechnicznych

Nr ref.wew:OFERTA-29/2018/0-707
Data ważności od:29-05-2018
Data ważności do:31-05-2022

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Asystent Inżyniera Projektu Instalacji Teletechnicznych
Branża:energetyka / elektryka
Co oferuje:– umowę o pracę,
– atrakcyjne zarobki,
– możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia,
– pracę w młodym i ambitnym zespole,
– udział w ciekawych projektach stanowiących wyzwanie zawodowe,
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:PIASECZNO

 

Wymagane umiejętności:
 • Microsoft Word: Średniozaawansowany
 • Microsoft Exel: Średniozaawansowany
 • AutoCad: Średniozaawansowany
 • zdolność motywowania samego siebie:
 • umiejętność rozwiązywania problemów:
 • umiejętność pracy pod presją:
Dodatkowe umiejetnosci:Wymagania:
– wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika, elektronika, automatyka bądź student V- roku
– Podstawowa wiedza z zakresu instalacji niskoprądowych.
– Znajomość instalacji SSP, DSO, KD, CCTV, SSWiN będzie dodatkowym atutem
– dobra lub bardzo dobra znajomość programów AutoCAD, Ms-Office
– samodzielność, dyscyplina i dynamizm w działaniu
– umiejętność pracy w grupie
– zdolność logicznego myślenia
– prawo jazdy
– znajomość branży przeciwpożarowej będzie dodatkowym atutem
– mile widziana znajomość języka angielskiego

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:DEKK FIRE SOLUTIONS SP. Z O.O. UL. ZIELONA 52, 05-500 PIASECZNO
Opis firmy:Firma projektowo –wykonawcza z branży Przeciwpożarowej
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:PIASECZNO
Kod pocztowy:05-500
Adres:ZIELONA 52

 

Sposób aplikacji:Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: mwlodarska@dekk.pl

 

OFERTA-28/2018/0-706 – Asystent Projektanta Instalacji Gaśniczych

Nr ref.wew:OFERTA-28/2018/0-706
Data ważności od:28-05-2018
Data ważności do:30-06-2020

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Asystent Projektanta Instalacji Gaśniczych
Branża:ppoż
Zakres obowiązków:Firma projektowo –wykonawcza zatrudni asystenta projektanta instalacji przeciwpożarowych.
Co oferuje:Oferujemy:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne zarobki,
– możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia,
– pracę w młodym i ambitnym zespole,
– udział w ciekawych projektach stanowiących wyzwanie zawodowe,


Wymagania:
– wykształcenie wyższe na kierunku instalacje sanitarne lub pokrewnym
– dobra lub bardzo dobra znajomość programów AutoCAD
– umiejętność pracy w grupie
– zdolność logicznego myślenia
– prawo jazdy
– mile widziana znajomość języka angielskiego
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:PIASECZNO

 

Wymagane umiejętności:
 • Microsoft Word: Średniozaawansowany
 • Microsoft Exel: Średniozaawansowany
 • AutoCad: Średniozaawansowany
 • umiejętność rozwiązywania problemów:
 • umiejętność komunikacji z innymi:
 • umiejętność pracy pod presją:

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:DEKK FIRE SOLUTIONS SP. Z O.O.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:PIASECZNO
Kod pocztowy:05-500
Adres:ZIELONA 52

 

Sposób aplikacji:Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: mwlodarska@dekk.pl

 

OFERTA-06/2018/1379-766 – Inżynier Sprzedaży

Nr ref.wew:OFERTA-06/2018/1379-766
Data ważności od:13-04-2018
Data ważności do:21-03-2019

 

Typ oferty:praca
Stanowisko:Inżynier Sprzedaży
Branża:bezpieczeństwo cywilne
Zakres obowiązków:Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć:

Realizacja wyznaczonych planów sprzedaży w obszarze usług związanych z bezpieczeństwem maszyn
Rozwój sprzedaży projektów oraz usług sprzedaży w obszarze usług związanych z bezpieczeństwem maszyn
Przygotowanie wycen i negocjacje ofert handlowych
Nawiązywanie i budowa długofalowych relacji biznesowych z aktualnymi i nowymi klientami firmy.
Co oferuje:Oferujemy:

Ciekawą pracę i rozwój zawodowy
Rozwój w strukturach międzynarodowych
Dostęp do najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa w przemyśle
Stabilne zatrudnienie
MultiSport
Dobrą atmosferę w pracy
Kraj:POLSKA
Województwo:WIELKOPOLSKIE
Miejscowość:Poznań, Warszawa, Łódź

 

Dodatkowe umiejetnosci:Wymagania:

Praktyczna wiedza na temat maszyn
3-letnie doświadczenie handlowe w zakresie sprzedaży usług lub komponentów w obszarze automatyki przemysłowej
Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji
Umiejętność budowania długofalowych relacji
Orientacja na cel i konsekwencja w działaniu
Prawo jazdy kat. B
Wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne

Dodatkowym atutem będzie wykształcenie techniczne oraz znajomość zagadnień z zakresu techniki bezpieczeństwa maszyn i procesów oraz automatyki przemysłowej
Wymagane doświadczenie:3 (lata)

 

Nazwa firmy/Pracodawcy:ELOKON Polska Sp. z o.o.
Kraj:POLSKA
Województwo:MAZOWIECKIE
Miejscowość:Warszawa
Kod pocztowy:04-228
Adres:ul Tytoniowa 22

 

Sposób aplikacji:CV oraz list motywacyjny z oczekiwaniami finansowymi prosimy o przesłanie na adres:E.praca@elekon.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji przez ELOKON Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Link do strony rekrutacji:https://www.elokon.com/pl/firmie/kariera/kariera-w-elokon-inzynier-sprzedazy.html