Wsparcie w ramach projektu, dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Zapraszamy studentów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów) studiów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie gwarantujemy pracę.

 

Link do strony internetowej Międzynarodowej Fundacji “Reaxum”, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.:

 

https://reaxum.eu/graduaton/