“W chwili dziejowej,
gdy nic nie zależy od człowieka,
wszystko zależy od człowieka”

Czesław Miłosz

Witamy serdecznie na stronie internetowej “Biura Karier”, która powstała z myślą o studentach i absolwentach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Na naszej stronie znajdziecie wiadomości dotyczące sposobów poszukiwania pracy, zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Będziemy również informować o możliwościach  podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.

 
Życzymy powodzenia w planowaniu własnych ścieżek kariery i zapraszamy do odwiedzania naszej podstrony,
którą obiecujemy systematycznie aktualizować.

 

 Zespół Biura Karier SGSP

Trochę o nas.

Pomysł utworzenia Biura Karier w Szkole Głównej Służby Pożarniczej powstał latem 2002 r. Naszą uwagę zwróciły dwa niepokojące zjawiska: rosnące bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych oraz zbliżające się zakończenie toku nauki przez pierwszy rocznik dziennych studiów zawodowych dla osób cywilnych. W związku z tym z dniem 01.01.2003 r. zostało powołane Centrum Informacji i Promocji Studentów i Absolwentów SGSP, które obecnie działa pod nazwą Biuro Karier SGSP.

          Biuro Karier SGSP jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier (OSBK) i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służy pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Posiada certyfikat przynależności do OSBK. Od listopada 2011 roku znajduje się także w Mazowieckiej Sieci Biur Karier.

Cele jakie stawia przed sobą Biuro Karier SGSP:

 

 

 • Promocja studentów i absolwentów SGSP.
 • Pomoc studentom i absolwentom, poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności
  z zakresu wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim.
 • Pomoc pracodawcom w zaistnieniu na uczelni.

Zajrzyjcie do Biura Karier, jeżeli chcecie:

 

 • porozmawiać o swojej przyszłości zawodowej
 • sprawdzić, czy Wasze dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) spodobają się pracodawcy
 • poznać swoje atuty zawodowe
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • poznać procedury kwalifikacyjne firm
 • wziąć udział w szkoleniach umiejętności przydatnych na rynku pracy
 • zdobyć informacje o firmach poszukujących pracowników
 • przejrzeć oferty pracy/staży/praktyk/wolontariatu
 • przejrzeć materiały dostępne w Biurze (informatory, czasopisma, książki)

 

Co Biuro Karier SGSP oferuje studentom?

 

 • Doradztwo indywidualne (przez kontakt osobisty –  rozmowa, telefon, e-mail) oraz grupowe (grupowa praca nad indywidualnymi problemami).
 • Warsztaty i szkolenia fakultatywne przygotowujące studentów do poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, walki ze stresem, itp.
 • Informatorium – zbieranie, porządkowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych w podręcznej bibliotece, na ulotkach, na stronie www, dotyczących szeroko pojętego rynku pracy i planowania kariery, m.in. możliwości dalszego kształcenia oraz praktycznych rad, np. jak pisać CV czy list motywacyjny.
 • Aktywne pozyskiwanie oraz udostępnianie nadesłanych ofert pracy (stałej i dodatkowej), staży, praktyk zawodowych, wolontariatu.
 • Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji na terenie uczelni, które pozwalają zapoznać się z wymaganiami i oczekiwaniami potencjalnego pracodawcy.

 

Co Biuro Karier SGSP oferuje firmom i instytucjom?

 

 

 • Przekazywanie ofert pracy, staży, praktyk itp. studentom i absolwentom
 • Rozmowy kwalifikacyjne na terenie uczelni
 • Prezentacje firm i instytucji na terenie uczelni
 • Przeprowadzanie naboru i preselekcja kandydatów na zlecenie pracodawcy

 

W miarę możliwości i potrzeb studentów i absolwentów oraz firm i instytucji będziemy rozszerzać naszą ofertę.