Podstawowymi dokumentami aplikacyjnymi są:

 

  • Curriculum Vitae (inaczej zwany Życiorys lub CV) 
  • list motywacyjny.

Co powinno znaleźć się w CV ?

Podczas tworzenia CV niezbędne są Twoje podstawowe dane:

– imię i nazwisko

– data urodzenia

– adres zamieszkania

– numer telefonu

– adres mailowy

 

Następnie należy wpisać swoje wykształcenie oraz ukończone szkoły:

– datę rozpoczęcia oraz ukończenia nauki

– pełną nazwę szkoły/uczelni, wydział oraz kierunek

– możesz zaznaczyć specjalizację, jeśli przyda Ci się do aplikowanej pracy

 

Kolejnym etapem jest doświadczenie zawodowe.

Ważne jest, aby nie umieszać w CV każdej wykonywanej pracy- tylko takie stanowiska, które pasują do pracy o którą się starasz. Odrzuć te pozycje, które nie mają znaczenia dla danej branży. Nie sugeruj się tym, że im więcej zapisanych doświadczeń zawodowych- tym lepiej. Jeśli Twoja dotychczasowa praktyka nie jest zbyt duża, postaraj wpisać każdą aktywność np.: wolonatariat, działalności w kołach naukowych, samorządzie, odbyte staże, obowiązkowe lub nieobowiązkowe praktyki studenckie. Pamiętaj, aby podać daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych aktywności.

 

W CV wpisz też swoje umiejętności i uprawnienia np.:

– znajomość obsługi komputera

– znajomość konkretnych programów

– prawo jazdy kat. B

– odbyte kursy i szkolenia

– znajomość języków obcych oraz stopień zaawansowania

 

Na końcu należy podać swoje zainteresowania oraz dopisać, iż wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/900732,cv-wzor-sprawdz-jak-napisac-dobre-cv-zeby-dostac-prace-filmy,id,t.html

Jak napisać list motywacyjny ?

             Pamiętajmy, że list motywacyjny nie może być ani zbyt długi, ani zbyt krótki, a jego treść powinna się zmieścić na jednej stronie formatu A4. Ważnym elementem jest wybór odpowiedniego rodzaju czcionki oraz zachowanie takiego jej rozmiaru, aby list nie stracił na swojej przejrzystości i estetyce. Nie próbujmy stosować działań typu: dużo tekstu małą czcionka, gdyż zadziała to na naszą niekorzyść, zniechęci potencjalnego odbiorcę do wczytywania się w treść, wprowadzi informacyjny chaos. Jeśli list motywacyjny jest zbyt długi istnieje zagrożenie, że w ogóle nie zostanie przeczytany. List zbyt krótki również może być źle odebrany. Może bowiem sugerować, że jego autor nie wiedział co napisać lub tworzył go w pośpiechu i bez przekonania.

 

                Bardzo istotne jest również rozplanowanie treści listu na stronie, tak by zachować optymalną przejrzystość. Wymagania są podobne jak w przypadku typowej korespondencji urzędowej: w nagłówku listu w prawym górnym rogu umieszczamy datę, następnie nieco niżej po lewej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail, zaś znowu trochę niżej, po prawej stronie umieszczamy imię i nazwisko nadawcy i/lub nazwę firmy.

 

              Pamiętajmy, że bardzo ważne jest użycie zwrotów grzecznościowych na początku listu motywacyjnego (Szanowna Pani/Panie, Szanowni Państwo) oraz na końcu (Z poważaniem, Z wyrazami szacunku). Pierwszy akapit powinien zawierać informację, na jakie stanowisko kandydat aplikuje i na jakie ogłoszenie odpowiada.

 

               W drugiej części listu motywacyjnego przedstaw swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe w taki sposób, aby w jak największym stopniu nawiązywały do treści danej oferty pracy. Nie powtarzajmy jednak słowo w słowo całych fragmentów naszego CV – skoncentrujmy się na tych istotnych dla danego stanowiska pracy umiejętnościach praktycznych, elementach wykształcenia oraz cechach osobistych.

 

               Warto chwalić się sukcesami, np. awansami, szczególnymi osiągnięciami i przeprowadzonymi z powodzeniem własnymi inicjatywami, jednak oczywiście powinniśmy zachować w tym pewien umiar i wyczucie sytuacji. Przede wszystkim pozwól odczuć rekruterowi czytającemu Twój list motywacyjny, że dobrze wiesz, jakie są oczekiwania wobec pracownika na danym stanowisku oraz znasz specyfikę określonego przedsiębiorstwa i rynku, na którym działa.

 

               W zakończeniu listu motywacyjnego podziękuj czytającemu za uwagę, podkreśl swoje zainteresowanie daną ofertą pracy i wyraź gotowość do spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej. 

 

 

               Źródło: http://www.list-motywacyjny.com.pl