Od czego zacząć szukać ?

         Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Co najbardziej lubię robić?

         Praca wykonywana z pasją, angażuje nas emocjonalnie, przez to jesteśmy bardziej kreatywni, odpowiedzialni, przeznaczamy na nią więcej czasu i energii. Bardzo często wybieramy zajęcia, które są zgodne z naszymi zainteresowaniami, w związku z tym dysponujemy większą wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami w danej dziedzinie. To wiąże się z możliwością awansu, lepszych zarobków.

        Jeżeli robimy to co lubimy, rzadziej popadamy w konflikty ze współpracownikami, a co za tym idzie jesteśmy bardziej lubiani. Jest to bardzo ważne, żeby w miejscu naszej pracy panowała życzliwa, przyjazna atmosfera współpracy, a nie rywalizacji.

        Pamiętaj, najlepsi w każdej dziedzinie zawsze będą mieli pracę. Aby być najlepszym, trzeba lubić to co się robi.

        Jednak nie wszyscy potrafimy od razu odpowiedzieć na pytanie, co chcielibyśmy robić. W tej sytuacji proponuję zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami i słabościami. Najlepiej wziąć kartkę papieru, podzielić ją na pół i z jednej strony wypisać swoje zalety, a z drugiej strony swoje słabości. Warto jednak zwrócić uwagę, że słabości nie zawsze są trwałą naszą cechą, czy deficytem, ale wynikają na przykład z faktu, że zainwestowaliśmy zbyt mało czasu i energii w naukę. I czasami wystarczy pójść na dobry kurs językowy i słabość: “nie mam zdolności do języków obcych” zamieni się w zaletę ” znam język angielski na poziomie zaawansowanym”.

       Poniżej znajdują się pytania, które mogą Ci pomóc w obiektywnej ocenie siebie i swoich umiejętności.

Mocne strony

 1. Jakimi talentami, zdolnościami możesz się pochwalić ?
 2. W czym jesteś naprawdę dobry?
 3. W czym jesteś dobry, ale nie poświęcasz temu zbyt dużo czasu?
 4. Jakie cechy Twojej osobowości uważasz za cenne i wartościowe?
 5. Jakie Twoje zdolności zauważają osoby z Twojego otoczenia (nauczyciele, rodzice, koledzy)?
 6. Jakie masz na swoim kącie osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia?
 7. Czy lubisz pracę z ludźmi?
 8. Jak czujesz się jak musisz współpracować w grupie, a jak w sytuacji, kiedy musisz wykonać jakieś zadanie samodzielnie?

Słabe strony

 1. Czego najbardziej nie lubię robić i dlaczego?
 2. Co sprawia mi dużą trudność i dlaczego?
 3. Jakich cech osobowości zazdroszczę moim kolegom?
 4. Jakie moje cechy, zachowania krytykują osoby z mojego otoczenia (nauczyciele, rodzice, koledzy)?
 5. Czego się boję i dlaczego?

Planowanie własnej kariery

          Zrobienie swoistego rachunku sumienia stanowi pierwszy krok w planowaniu własnej kariery. Dzięki swoistemu rachunkowi sumienia staniesz twarzą w twarz ze swoimi słabościami i jednocześnie masz szansę na utwierdzeniu się w swoich osiągnięciach. Zdaniem pracodawców dzisiaj nie wystarczy być dobrym, ale trzeba się wyróżniać. Szansę na znalezienie dobrej pracy mają dzisiaj osoby, które posiadają rzadko spotykane na rynku umiejętności.

         Po określeniu swoich słabych i mocnych stron oraz sektora, w którym chcesz pracować, warto pomyśleć o studiach równoległych, uzupełniających, specjalistycznych szkoleniach, czy kursach. Jeżeli jeszcze studiujesz, wybierz odpowiednie fakultety i ścieżkę specjalizacyjną, zastanów się również nad stażem, czy odbyciem praktyk.

 

       Ważne jest również jak najwcześniejsze podjęcie pracy. Nie ważne od jakiego stanowiska zaczniesz, natomiast istotne jest, aby to była firma o silnej kulturze organizacji, ustalonych wartościach i standardach. Takie firmy dla przyszłych pracowników mają już gotową, ściśle zhierarchizowaną ścieżkę kariery.

 

         O własnej karierze powinieneś myśleć tak, jakbyś planował rozwój firmy. Chodzi o to, by jak najmniej rzeczy pozostawić przypadkowi. Staraj się wymyślić kilka różnych scenariuszy twojej kariery, tak abyś w przypadku niepowodzenia mógł szybko zmodyfikować swoje działanie.

         Obecnie sytuacja na rynku pracy dla absolwentów szkół wyższych staje się bardzo trudna. Jeszcze kilka lat temu do zrobienia kariery wystarczyła dobra znajomość obsługi komputera i jednego języka obcego, teraz nie jest już to takie proste. Aby znaleźć dobrą, satysfakcjonującą pracę, trzeba być nie tylko fachowcem w danej dziedzinie, ale również wykazać się dużą determinacją i cierpliwością w poszukiwaniu miejsca zatrudnienia.

 

Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy planują swoją drogę kariery.

Gdzie zatem szukać pracy ?

          O tym, że poszukujemy pracy należy mówić przede wszystkim krewnym, znajomym. Czasami okazuje się, że znajomi znajomych właśnie otworzyli firmę i szukają osoby, która ma takie umiejętności zawodowe, jakimi my możemy się pochwalić. Warto pamiętać, że osoba mająca referencje znajomego, czy pracownika firmy daje większe nadzieje, że się sprawdzi.

 

         Do innych miejsc, gdzie można znaleźć pracę należą urzędy pracy, które znajdują się w każdym mieście powiatowym. Do zadań statutowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy należy m. in. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży poszukującej pracy po zakończeniu kształcenia. Przy wojewódzkich urzędach pracy istnieją tzw. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. W urzędzie pracy można uzyskać informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu zatrudnienia i bezrobocia , programów przeznaczonych dla absolwentów- “Pierwsza Praca”, możliwości podejmowania zatrudnienia za granicą. Można dowiedzieć się również o formach pozarządowego pośrednictwa pracy w kraju i za granicą, oraz rynku pracy w Unii Europejskiej. Niektóre urzędy pracy zajmują się również organizacją specjalistycznych kursów i szkoleń, które mogą pomóc w poszukiwaniu pracy.

 

         Szukając pracy warto również przeglądać ogłoszenia w prasie lokalnej, dziennikach ogólnopolskich, wydawnictwach specjalistycznych i branżowych. Audycje o rynku pracy mają niektóre stacje radiowe i telewizyjne. Bogatym źródłem ogłoszeń dotyczących pracy, a także informacji związanych z doradztwem zawodowym są strony internetowe.

 

        Warto również uczestniczyć w targach pracy, które organizowane są przede wszystkim dla studentów i młodych absolwentów. Można tam zapoznać się m.in. z ofertami i wymaganiami poszczególnych pracodawców. Często zdarza się, że wystawiające się na targach firmy nie mają potrzeby zatrudnienia nowych pracowników już dziś, ale zgodnie ze swoją strategią personalną tworzą tzw. rezerwę kadrową – szukają osób, które zatrudnią w przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba. Pracodawcy wykorzystują targi również, aby zorientować się kto szuka pracy, jakie są kwalifikacje tych osób, motywacja, warunki płacowe itp.

 

         W urzędach pracy można spotkać się z jeszcze inną formą kontaktu: Pracodawca-Poszukujący pracy, są to tzw. giełdy pracy. Są one organizowane w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą osób poszukujących pracy- najczęściej w jednym zawodzie. Pracodawcy rozmawiają z wieloma kandydatami i wybierają pracowników spośród uczestników giełdy.

 

        Pośrednikami między pracodawcą, a pracobiorcą są agencje doradztwa personalnego tzw. “łowcy głów”, które zamieszczają ogłoszenia w prasie, na stronach internetowych oraz prowadzą wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. Warto korzystać z ich usług, bo niektóre gromadzą w swoich bazach danych zgłoszenia od osób szukających posady. Poza tym za pośrednictwem tych firm łatwiej znaleźć pracę sezonową, która z czasem może zmienić się w stałą.

 

         Metodą na znalezienie zatrudnienia jest również odwiedzania poszczególnych firm. To sposób dla wyjątkowo wytrwałych i odpornych, ale czasami łatwo i z niego skorzystać.

 

 

Najważniejsze jest nie poddać się i próbować. Nawet jeżeli za pierwszym razem się nie uda, to i tak zdobędziesz cenną wiedzę i doświadczenie o przebiegu rekrutacji.